Reglement

§1 Ansvar

DIKU og DIKU Crew står ikke ansvarlig for deg eller ditt utstyr under arrangementet.

Inngang foregår på eget ansvar. Du erstatter det du ødelegger, med eller uten vilje, på ditt eller andres utstyr.

§2 Soving

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å sove andre steder enn angitte soverom.

På disse rommene skal det være rolig. Bråking på disse rommene eller plaging av de som sover fører til bortvisning.

Av sikkerhetsmessige årsaker vil soveareal være kameraovervåket.

§3 Oppførsel

Alkohol og narkotika er ikke tillatt på arrangementet.

Om en deltaker nekter alkotest, der det er mistanke om at personen er ruset, benytter DIKU seg av retten til å utvise vedkommende fra området.

Berusede personer vil bli nektet adgang.

Voldelig oppførsel fører til bortvisning.

«Gaffing» og lignende er ikke tillatt.

Røyking må foregå på merket område.

Ferdsel og opphold på avstengte rom, avsperrede steder, tak og lignende er ikke tillatt.

Vi slår hardt ned på hærverk og tukling med andres utstyr.

§4 Høytalere (Disse reglene gjelder ikke arrangørens anlegg.)

Vi forventer at dere tar hensyn til alle oss andre, og demper volumet hvis noen ber om det. Hvis ikke beholder vi retten til å nekte bruk av anlegget.

Det er fint om de fleste av dere holder dere til vanlige PC-høytalere (altså ikke ekstern forsterker).

§5 Utstyr

Det er ikke lov å koble til hvitevarer til vårt strøm-nett. Det vil si: vannkoker, stekeplater, kjøleskap og lignende.

Billetten inkluderer en port i nettverks-switchen (Internett/LAN), 80x60cm bordplass og en kontakt i strømnettet vårt.

§6 Generelt

Porno og andre støtende ting er ikke tillatt å se på eller vise.

Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet.

Hvis vi ser det nødvendig vil vi kontakte foresatte.

Ved alvorlige forhold vil vi vurdere politianmeldelse.

Ved tyveri/hærverk vil alle tilfeller/hendelser bli politianmeldt.

Problemer med strøm eller nettverk, hendelser utenfor vår kontroll, bortvisning eller lignende gir ikke rett til refundering av billetten.

Kommersiell virksomhet, salg o.l. krever tillatelse fra arrangørene.

Disse reglene er gjeldene for DIKU LAN arrangementet, og kan forandres fortløpende.

I tillegg til disse reglene gjelder beskjeder fra crew, admins, hovedansvarlig og brannledere.

Minikjøkkenet skal holdes ryddig: hvis du griser, tørk det opp!

Brudd på regelverk kan føre til eksklusjon. jfr.§2.4-8 i vedtektene.

 

Copyright © Datainteressert Kragerøungdom 2015