Om oss

Opprinnelse

 

DIKU hadde oppstart fra LANpartyene som ble holdt på LilleStoppen i Kragerø sentrum fra 2006 til 2008, arrangert av blant annet Anders Hanche Aasmundsen og i fra nåværende stab; Sverre Brubakken. Dette har vi gjennopplivet da vi ikke er i samarbeid med HelleIF lenger og står nå som en egen enhet. DIKU er en forkortelse for Datainteressert Kragerøungdom, og vi er registrert hos Brønnøysundregisteret, i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret under organisasjonsnr: 914835275

 

Foreningen er ideell, partipolitisk- og religiøst nøytral. Vårt mål er i hovedsak å organisere og arrangere LAN (sosiale samlinger med fokus på dataspill, esport og andre liknende interesser) for datainteressert ungdom i Kragerø og omegn. Vi ønsker å skape god datakultur og vi bruker mye tid før, under og etter hvert arrangement for å gjøre det best mulig for våre deltakere.

 

Alle inntekter går tilbake til deltakerne i form bedre utstyr til arrangementene, premiering av konkurranser og ellers nødvendig rekvisita for gjennomføre hvert arrangement, og vi presiserer at ingenting går til lønn/belønning av jobb eller innsats av foreningsstyret og staben. Vi gjør dette på frivillig basis fordi det er moro for oss og for våre deltakere.

 

Copyright © Datainteressert Kragerøungdom 2015