DIKU som forening

DIKU SOM FORENING

- Lørdag 17.01.2015 var Bjørn Solbekk, Even Jørgensen, Herman Ljosland, Jørgen Gulliksen, Espen Wiig og Knut Arntzen samlet på et møterom ved Kragerø VGS, hvor vi i felleskap vedtok vedtekter, regler og ikke minst at Datainteressert Kragerøungdom skulle stiftes som en ideell organisasjon. Dette skjedde bak lukkede dører slik at alt det formelle skulle være på plass før vi kom med en kunngjøring.

- Vi var klare for å kjempe for god norsk datakultur og kom frem til at den beste måten å kunne gjennomføre det på var å registrere DIKU som organisasjon. Det å registrere DIKU som organisajon krevde å "ha tunga rett i munnen" da det var mye papirarbeid som skulle fylles ut. Mye var forberedt før møtet, noe som gjorde vedtektsprosessen mye enklere, blandt annet hvilke vedtekter som skulle føre grunnlaget for organisasjonen. Vi var i kontakt med flere andre LAN-arrangører for å se hvordan de hadde ført vedtektene sine og vi kunne ut ifra det se hva som ville være best for DIKU og dets medlemmer.

- Etter to-tre timer ble møtet erklært hevet og vi gikk hjem til vår egen hverdag. Det var god respons fra publikum da vi delte vedtektene og reglementet via facebook og det var allerede da sikkert noen som skjønte hva som foregikk. Ventetiden fra papirene var sendt inn føltes som en evighet, selv om det var snakk om noen få dager.

- Tidlig onsdagmorgen 21.01.2015 dunket det inn en e-post i meldingsboksen til Bjørn og det ble innkalt til ekstraordinært hastemøte. Brønnøysundregistrene var ikke førnøyd med ett av punktene i vedtektene, det ble enstemmig vedtatt at vedtektene skulle endres og papirene ble sendt tilbake til BRREG samme dag.

- 27.01.2015 klokken 10:21 ble vedtaket godkjent i både enhetsregisteret og frivillighetsregisteret, meldingen ble umiddelbart delt til styremedlemmene. DIKU hadde blitt erklært en frivillig ideell organisasjon.

 

 

Copyright © Datainteressert Kragerøungdom 2015