Dette snakker vi om nå:

20.03.2019

Diku lyser ut 300 millioner til kvalitetsutvikling

Søk midler til kvalitetsutvikling i høyere utdanning: Prosjekter som retter seg mot utdanningssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i land utenfor EU, SFU-ordningen (Sentre for fremragende utdanning) og til digitalisering for kvalitetsutvikling.

Les artikkelen
18.03.2019

Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

NTNUs masterprogram i Europastudier har fått støtte til en Jean Monnet-modul. Emnet skal bidra til en praksisbasert læring, og bygge bro mellom akademikere, praksisfeltet og øvrig befolkning.  

Les om prosjektet
13.03.2019

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning på høring

Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 får sin egen handlingsplan.

Les artikkelen
13.03.2019

Stefana studerer norsk litteratur i Romania

Diku forvalter flere ordninger og programmer som gir mulighet for utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser. Vi har tatt en prat med Stefana fra Romania som har dratt nytte av dette og fått muligheten til å studere norsk både i Romania og i Norge. Nå befinner hun seg i Bergen på EØS-stipend. I tillegg så er hjemmeuniversitetet hennes omfattet av Utenlandslektoratordningen og har en norsk lektor som underviser i norsk språk og litteratur.

Les artikkelen