Dette snakker vi om nå:

15.10.2020

Diku notatserie 02/2020 Arbeidsrelevans i høyere utdanning – eksempler fra Sentre for fremragende utdanning

Kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016-2017)) slår fast at utdanningene må være relevante, slik at studentene blir forberedt for aktiv samfunnsdeltagelse og en fremtidig yrkeskarriere. Denne eksempelsamlingen viser hvordan ulike Sentre for fremragende utdanning (SFU) arbeider med arbeidsrelevans gjennom målrettede tiltak knyttet til styrking av sentrale ferdigheter, utvikling og organisering av praksis og samarbeid med arbeidslivet.

Les rapport Last ned rapport
Tre ungdommer lener seg til en bro med utsikt til elv og trær i bakgrunnen
12.10.2020

Utvida stipend til skulepengar

Her er ny liste for studieåret 2021-2022 : Utvida stipend til dekning av skulepengar for studentar ved utvalde lærestader utanfor Norden.

Les artikkelen
En gjeng med barnehagelærere står samlet rundt et tre i en barnehage.
09.10.2020

Samarbeid med foreldre og foresatte til det beste for barna

Prosjektet «Developing Teacher Competences for the future» har utviklet et opplæringsprogram som skal styrke barnehagelærerens evne til å samarbeide med foreldre og foresatte til det beste for barna. 

Les om prosjektet
08.10.2020

Diku notatserie 01/2020 Etablering av mentorordninger En kartlegging av institusjonenes arbeid og behov for dialog og erfaringsdeling

Diku har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å bidra til dialog og erfaringsutveksling for å støtte universiteter og høgskoler i oppgaven med å etablere mentorordninger for studenter i høyere utdanning. 

Som et første ledd i denne oppgaven foretok Diku en kartlegging blant et utvalg universiteter og høyskoler sommeren 2019, for å finne ut hva de tenkte og hvordan de jobbet for å etablere slike ordninger. Kartleggingen viser at bildet er nyansert, og at institusjonene jobber med dette på ulike måter, og med ulike mål.

Dette notatet gjengir de viktigste funnene fra kartleggingen, og knytter noen vurderinger til disse. Notatet er ment som et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hvordan mentorordninger kan bidra til å styrke kvaliteten i høyere utdanning.

 

Les rapport Last ned rapport