Dette snakker vi om nå:

15.10.2020

Diku notatserie 02/2020 Arbeidsrelevans i høyere utdanning – eksempler fra Sentre for fremragende utdanning

Kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016-2017)) slår fast at utdanningene må være relevante, slik at studentene blir forberedt for aktiv samfunnsdeltagelse og en fremtidig yrkeskarriere. Denne eksempelsamlingen viser hvordan ulike Sentre for fremragende utdanning (SFU) arbeider med arbeidsrelevans gjennom målrettede tiltak knyttet til styrking av sentrale ferdigheter, utvikling og organisering av praksis og samarbeid med arbeidslivet.

Les rapport Last ned rapport
Tre ungdommer lener seg til en bro med utsikt til elv og trær i bakgrunnen
12.10.2020

Utvida stipend til skulepengar

Her er ny liste for studieåret 2021-2022 : Utvida stipend til dekning av skulepengar for studentar ved utvalde lærestader utanfor Norden.

Les artikkelen
En gjeng med barnehagelærere står samlet rundt et tre i en barnehage.
09.10.2020

Samarbeid med foreldre og foresatte til det beste for barna

Prosjektet «Developing Teacher Competences for the future» har utviklet et opplæringsprogram som skal styrke barnehagelærerens evne til å samarbeide med foreldre og foresatte til det beste for barna. 

Les om prosjektet
07.10.2020

Statsbudsjettet: Sterk satsing på utdanning og kompetanse

Fleire vil få høve til fagleg påfyll som gjer det enklare å få jobb og å bli i jobben. Regjeringa vidarefører og styrkjer Utdanningsløftet som skal hjelpe Noreg ut av den økonomiske krisa.

Les artikkelen