Dette snakker vi om nå:

21.06.2019

Dikus rapportserie 07/2019 Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

Gjennom Erasmus+ kan både elever og ansatte i fag- og yrkesopplæring søke om utenlandsopphold, og interessen har økt jevnlig siden 2014. For å få mer kunnskap om bruk av mobilitet har Ideas2evidence, på vegne av Diku, gjennomført en kvalitativ undersøkelse av åtte videregående skoler som har en del erfaring med dette arbeidet.

Les rapport Last ned rapport
13.06.2019

Søkerwebinar for InternAbroad, Nord-Amerika og Mitacs

Bli med på søkerwebinar for utdanningsprogrammene InternAbroad, Partnerskapsprogram for Nord-Amerika og Mitacs Accelerate International torsdag 13. juni! 

Les artikkelen
12.06.2019

Dikus notatserie 1/2019 Norske gradsstudenter i utlandet - Utbetalinger til skolepenger

I dette arbeidsnotatet oppdateres de viktigste figurene og tabellene i rapporten fra 2016 Til hvilken pris? Om norske gradsstudenter i utlandet med tall til og med studieåret 2017/18 . Notatet viser at økningen i utbetalinger til skolepenger har fortsatt, noe som befester denne rettighetsbaserte ordningen som et viktig virkemiddel for internasjonalisering av norsk høyere utdanning.

Les rapport Last ned rapport
05.06.2019

Dialogmøte om kunstnarleg utviklingsarbeid

Styret i den nasjonale forskarskulen i kunstnarleg utviklingsarbeid inviterte nyleg norske institusjonar som har stipendiatar tilknytt forskarskulen til dialogmøte. 

Les artikkelen