Dette snakker vi om nå:

06.05.2021

Tilstandsrapporten 2021: Krevende vei mot livslang læring

Er norske universiteter og høgskoler godt nok rustet til å tilby livslang læring? Noen av svarene er klare i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021. Rapporten viser også rekordmange studenter i et år preget av pandemi.  

Les artikkelen
06.05.2021

Dikus rapportserie 07/2021Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. I årets rapport handler temakapittelet om livslang læring i UH-sektoren. Diku utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.   

 

 

Les rapport Last ned rapport
Tre studenter sitter samlet rundt en PC.
05.05.2021

Dikus rapportserie 08/2021Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2021

Rapporten gir en oversikt over norske UH-institusjoners deltagelse og resultater i Erasmus+ 2014-2020. 

Les rapport Last ned rapport
30.04.2021

Dikus rapportserie 04/2021Pedagogikk, innovasjon og digital teknologi i utviklingsprosjekt i høgare utdanning

Diku gir gjennom ei rekke program og ordningar støtte til utviklingsprosjekt av ulikt slag. I denne rapporten ser vi på pedagogiske innovasjonar, der utdanningsinstitusjonane, undervisarane og studentane utviklar utdanning gjennom bruk av digital teknologi.

Les rapport Last ned rapport