Dette snakker vi om nå:

20.05.2019

40 millioner til fagskolene

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet tildeler Diku nå midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. 

Les artikkelen
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Les rapport Last ned rapport
14.05.2019

Ny Diku-rapport viser store forskjeller i bruken av Erasmus+

Årlig deler Diku ut store midler gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Til tross for at satsingene på utdanningsfeltet i Erasmus+ i stor grad sammenfaller med norske prioriteringer, viser en ny rapport fra Diku at deltakelsen i programmet varierer kraftig blant norske universitet og høyskoler. 

Les artikkelen
08.05.2019

Høyere utdanning blir gradvis grønnere

Norske universiteter og høyskoler er i en omfattende prosess for å bidra til det grønne skiftet, både i innhold og utforming av institusjonene.

Les artikkelen