Dette snakker vi om nå:

21.05.2019

Diku får nye virkemidler for økt utdanningskvalitet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen to nye piloter til Diku. Bevilgningene er på 10 millioner kroner hver. I tillegg får Diku en bevilgning på 15 millioner kroner til digitalisering av havrelaterte utdanninger. 

Les artikkelen
20.05.2019

40 millioner til fagskolene

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet tildeler Diku nå midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. 

Les artikkelen
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Les rapport Last ned rapport
14.05.2019

Ny Diku-rapport viser store forskjeller i bruken av Erasmus+

Årlig deler Diku ut store midler gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Til tross for at satsingene på utdanningsfeltet i Erasmus+ i stor grad sammenfaller med norske prioriteringer, viser en ny rapport fra Diku at deltakelsen i programmet varierer kraftig blant norske universitet og høyskoler. 

Les artikkelen