Dette snakker vi om nå:

13.04.2021

Kan fremtidens roboter rydde og redde jordkloden vår?

Elever fra fire europeiske skoler har utviklet robot-prototyper som er i stand til å plukke plast og annet søppel fra strender. Er disse robotene en del av løsningen på hvordan vi i fremtiden kan løse store miljøutfordringer forårsaket av forsøpling?

Les om prosjektet
Kvinner holder en rapport, ser ut av bildet og smiler.
06.04.2021

Nye utlysninger Erasmus+ 2021-2027

De nye Erasmus+-utlysningene er endelig klare. Her er listen over tiltak med søknadsfrister - finn din Erasmus+-utlysning og kom i gang med søknad.

Les artikkelen
25.03.2021

Positiv utvikling i høgare yrkesfagleg utdanning

Dei fleste tiltaka i fagskulemeldinga er gjennomførde, og mange i sektoren er fornøgde med utviklinga for høgare yrkesfagleg utdanning.

Les artikkelen
Tre studenter
25.03.2021

Korleis står det til med norsk fagspråk?

Universitet og høgskular har eit lovpålagt ansvar for å halde ved like og vidareutvikle norsk som fagspråk. Kor gode er dei til å følge opp dette ansvaret?

Les artikkelen