Dette snakker vi om nå:

13.06.2019

Søkerwebinar for InternAbroad, Nord-Amerika og Mitacs

Bli med på søkerwebinar for utdanningsprogrammene InternAbroad, Partnerskapsprogram for Nord-Amerika og Mitacs Accelerate International torsdag 13. juni! 

Les artikkelen
12.06.2019

Dikus notatserie 1/2019 Norske gradsstudenter i utlandet - Utbetalinger til skolepenger

I dette arbeidsnotatet oppdateres de viktigste figurene og tabellene i rapporten fra 2016 Til hvilken pris? Om norske gradsstudenter i utlandet med tall til og med studieåret 2017/18 . Notatet viser at økningen i utbetalinger til skolepenger har fortsatt, noe som befester denne rettighetsbaserte ordningen som et viktig virkemiddel for internasjonalisering av norsk høyere utdanning.

Les rapport Last ned rapport
05.06.2019

Dialogmøte om kunstnarleg utviklingsarbeid

Styret i den nasjonale forskarskulen i kunstnarleg utviklingsarbeid inviterte nyleg norske institusjonar som har stipendiatar tilknytt forskarskulen til dialogmøte. 

Les artikkelen
29.05.2019

Endra kunstnarleg uttrykk etter tverrfaglege møte

Kunstnarleg utviklingsarbeid er i Noreg sidestilt med vitskapleg forsking, og er eit område i utvikling. Med etableringa av doktorgradsutdanning og ny nasjonal forskarskule i 2018 står kunstnarleg utviklingsarbeid framfor ein ny epoke. Me har møtt ein av dei som har vore del av omstillinga, og som har opplevd å endra både arbeidsprosess og uttrykk i møte med den «den norske modellen» for kunstnarleg utviklingsarbeid, stipendiat Andy Lock. 

Les artikkelen