Dette snakker vi om nå:

15.10.2019

Oppgradering av nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning

Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Slike planer skal sikre at utdanninger innen samme fag skal gi samme kompetanse, uavhengig av studiested. 

Les artikkelen
10.10.2019

Tilleggsstipend: Ny liste for studieåret 2020-2021

Liste over studiestadar i utlandet som gir rett til tilleggsstipend frå Lånekassen, er oppdatert.

Les artikkelen
09.10.2019

Kombiner praksis og studier i Brasil

I dette prosjektet får studentane praksis i ei bedrift i Brasil samstundes som dei tar fag ved eit brasiliansk universitet. Denne kombinasjonen av praksis og studier gir studentane både arbeidserfaring og studiepoeng.

Les om prosjektet
08.10.2019

Haustkonferanse i bilete

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid skal fremja forståinga av kunstnarleg forsking. Kvar haust møtes prosjekta for presentasjon og drøfting.

Les artikkelen