Dette snakker vi om nå:

01.07.2019

"Norway is the best place in the world" Foreign student's perception of Norway as a study destination 2014

Norway is an attractive country for international students, according to the findings of the 2014 study of foreign students’ perception of Norway as a study destination. This is SIU’s fourth report on foreign students’ perception of Norway as a study destination.

Les rapport Last ned rapport
14.05.2019

Dikus rapportserie 04/2019 Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2019

Rapporten gir en helhetlig oversikt over bruken av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, i den norske høyere utdanningssektoren. I rapporten peker Diku på konkrete utviklingsmuligheter for hver enkelt institusjon som kan hjelpe dem i deres strategiske arbeid med Erasmus+. 

Les rapport Last ned rapport
14.05.2019

Ny Diku-rapport viser store forskjeller i bruken av Erasmus+

Årlig deler Diku ut store midler gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Til tross for at satsingene på utdanningsfeltet i Erasmus+ i stor grad sammenfaller med norske prioriteringer, viser en ny rapport fra Diku at deltakelsen i programmet varierer kraftig blant norske universitet og høyskoler. 

Les artikkelen
08.05.2019

Høyere utdanning blir gradvis grønnere

Norske universiteter og høyskoler er i en omfattende prosess for å bidra til det grønne skiftet, både i innhold og utforming av institusjonene.

Les artikkelen