Dette snakker vi om nå:

13.12.2019

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen 2019

Denne rapporten gir en oversikt norsk deltagelse i Erasmus+ i grunnopplæringen som omfatter barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring.

Les rapport Last ned rapport
12.12.2019

Fire nye sentre for fremragende utdanning

Fire nye fagmiljøer får status Senter for fremragende utdanning, med vertsinstitusjoner i Bergen, Oslo og Horten. Sentrene får totalt 137 millioner kroner over fem år.

Les artikkelen
11.12.2019

– Utveksling er attraktivt for arbeidsgivere

Et klart flertall av tidligere utvekslingselever opplever at utenlandsoppholdet har gjort dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Ni av ti ville anbefalt andre å ta et skoleår i utlandet, viser en ny undersøkelse fra Diku.

Les artikkelen
11.12.2019

Dikus rapportserie 12/2019 Utfordrende og utbytterikt – Norske elever på utenlandsopphold i Vg2

Rapporten presenterer resultater fra en brukerundersøkelse blant norske elever som er eller har vært på utenlandsopphold/utveksling i andre året på videregående (Vg2).

Les rapport Last ned rapport