Dette snakker vi om nå:

13.02.2020

Ber om innspill til tiltak for økt arbeidsrelevans

Diku lyser i 2020 ut inntil 40 millioner til prosjekter som bidrar til økt arbeidsrelevans og mer praksis i høyere utdanning. Nå ber vi om innspill til utlysningen.

Les artikkelen
12.02.2020

– Jeg ville aldri vært dette året foruten!

Kunne du tenke deg å undervise norsk språk og litteratur ute i verden? Runo Isaksen jobber ved Universitetet i Beograd. Les hans erfaringer og få med deg søknadsfristen - Diku lyser nå ut 10 stillinger ute i verden.

Les artikkelen
11.02.2020

Murmansk har vært min inngangsport til en mangesidig kultur

Sommeren 2020 har Harald Roalkvam undervist russiske studenter i norsk ved Murmansk Arktiske Statsuniversitet, i fire år. 

Les om prosjektet
05.02.2020

Digitaliseringsmidler fordelt

Tildelingen av prosjektmidler til programmet Digitalisering for læring i høyere utdanning for perioden 2020-2021 er nå gjennomført.

Les artikkelen