Dette snakker vi om nå:

08.07.2019

Dikus notatserie 2/2019 Strategier for internasjonalisering ved norske universiteter og høgskoler

Siden Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble innført i 2003, har det vært forventet at norske universiteter og høgskoler skal arbeide strategisk for internasjonalisering. Dette notatet gir en sammenfattet presentasjon av gjeldende internasjonale strategier i sektoren. Det er basert på en nærlesning av strategidokumentene til 22 institusjoner og intervjuer med et utvalg internasjonalt ansvarlige.

Les rapport Last ned rapport
26.06.2019

Bidrar til kvalitet, innovasjon og relevans i høyere utdanning

En fersk studie fra Europakommisjonen viser at samarbeidsprosjekter i Erasmus+ bidrar til relevans, kvalitet og nytenkning i europeisk høyere utdanning.

– Disse funnene stemmer overens med vår erfaring, sier prosjektkoordinator for den foreløpig eneste norskkoordinerte kunnskapsalliansen, Erlend Alfnes fra NTNU.

Les artikkelen
24.06.2019

Her er SFU-finalistene

21 søknader har blitt til 8 finalister. Se listen over hvem som er med videre her.

Les artikkelen
21.06.2019

Dikus rapportserie 07/2019 Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

Gjennom Erasmus+ kan både elever og ansatte i fag- og yrkesopplæring søke om utenlandsopphold, og interessen har økt jevnlig siden 2014. For å få mer kunnskap om bruk av mobilitet har Ideas2evidence, på vegne av Diku, gjennomført en kvalitativ undersøkelse av åtte videregående skoler som har en del erfaring med dette arbeidet.

Les rapport Last ned rapport