Dette snakker vi om nå:

27.07.2020

Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

I forbindelse med Covid 19-pandemien lyser Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap. Norske utdanningsaktører kan søke støtte gjennom Diku når endelig utlysning kommer. Forventet søknadsfrist er i oktober. 

Les artikkelen
22.07.2020

Samarbeid mellom studenter og forskere

Med sikte på å hindre frafall i høyere utdanning fikk «Marginalisation and Co-creared Education(MaCe) sin oppstart i 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom studenter og forskere for å lære mer om forskning, unge mennesker og utdanning.

Les om prosjektet
10.07.2020

Ulikheter gir muligheter!

For å vise at europeisk ungdom har mer til felles enn man skulle tro, etablerte fire videregående skoler prosjektet «Faces of Europe». Slik ble kulturelle barrierer brutt ned, språklig kompetanse styrket og vennskap for livet etablert. 

Les om prosjektet
09.07.2020

Tre norske høyere utdanningsinstitusjoner mottar prestisjetung EU-støtte

UiO, NHH og NTNU har fått innvilget sine søknader i tiltaket Europeiske universiteter. Sammen med europeiske samarbeidspartnere skal de utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

Les artikkelen