Dette snakker vi om nå:

22.10.2019

- Studentdemokrati bidrar til økt kvalitet i fagskoleutdanningen

Det er viktig at studenter på fagskolen har en stemme som blir hørt av ledelsen og styret på skolen. Dette kan på sikt bidra til økt kvalitet i fagskoleutdanningen, sier Wictor Østvand Jensen, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, ONF. 

Les artikkelen
15.10.2019

Oppgradering av nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning

Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Slike planer skal sikre at utdanninger innen samme fag skal gi samme kompetanse, uavhengig av studiested. 

Les artikkelen
10.10.2019

Tilleggsstipend: Ny liste for studieåret 2020-2021

Liste over studiestadar i utlandet som gir rett til tilleggsstipend frå Lånekassen, er oppdatert.

Les artikkelen
09.10.2019

Kombiner praksis og studier i Brasil

I dette prosjektet får studentane praksis i ei bedrift i Brasil samstundes som dei tar fag ved eit brasiliansk universitet. Denne kombinasjonen av praksis og studier gir studentane både arbeidserfaring og studiepoeng.

Les om prosjektet