Dette snakker vi om nå:

Kvinne med hjelm og gul arbeidsvest i forkant av to menn med hjelm
14.01.2021

Innspill til nye nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning

Arbeidsgrupper nominert av Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet utkast til nye studieplaner, og ønsker innspill til det videre arbeidet.

Les artikkelen
Mann og kvinne står i en lesesal. Han holder en oppslått bok som de leser i sammen. Vi ser på dem gjennom en glassflate ned reflekser av en bygning.
11.01.2021

Store EØS-midlar til europeisk utdanningssamarbeid

EØS-midlane lyser ut over 400 millionar kroner til mobilitet og institusjonelt samarbeid innan høgare utdanning.

Les artikkelen
06.01.2021

Fagskoler: Hvordan lykkes med kampanjearbeid

Jobber du med rekruttering og markedsføring ved en fagskole? Velkommen til webinar om kampanjearbeid i sosiale medier.

Les artikkelen
Bilde tatt i fugleperspektiv. Fire personer sitter foran et publikum.
30.12.2020

— Studentinvolvering er nøkkelen til endret læringskultur

Stor grad av involvering er et av kjennetegnene for arbeidet i Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. — Kulturendring skjer gjennom deltakelse.

Les artikkelen