Aktuelt

Søk etter artikkel
21.08.2019

Utlysning: Digitalisering for læring i høyere utdanning

Nå kan du søke støtte til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring.

Les artikkelen
15.08.2019

Økt bruk av teknologi for læring i høyere utdanning

Den siste utgaven av Digital tilstand viser at stadig flere fagansatte bruker teknologi i undervisningen, men har behov for mer kompetanseheving i pedagogisk bruk av teknologi.

Les artikkelen
09.08.2019

Norsk bedrift nådde helt til topps i europeisk konkurranse

For første gang er det en norsk bedrift som skal koordinere et prosjekt i prestisjeprogrammet Erasmus+ Kunnskapsallianser. Programmet skal bidra til innovasjon i utdanning og arbeidslivet.

Les artikkelen
09.08.2019

Kartlegger utvekslingselevers erfaringer

Hvordan opplever utvekslingselever på videregående skole sitt utenlandsopphold? Og hvilken betydning kan oppholdet ha for senere studier og arbeidsliv? Det får du svar på når Diku gjester Arendalsuka 15. august.

Les artikkelen
07.08.2019

Maritim rett, nye nettverk og klatring på UiBs sommerskole

Etter en introduksjonsdag i klatreparken kunne jussprofessor Bjørnar Borvik ønske 34 kinesiske, to amerikanske og åtte norske studenter velkommen til sommerskole ved Universitetet i Bergen. 

Les artikkelen
22.07.2019

Resultatene fra Erasmus Mundus tildelingen er klar

NTNU og UiB får støtte gjennom det prestisjefulle EU-programmet. Erasmus Mundus finansierer internasjonale fellesgrader på masternivå. 

Les artikkelen
26.06.2019

Bidrar til kvalitet, innovasjon og relevans i høyere utdanning

En fersk studie fra Europakommisjonen viser at samarbeidsprosjekter i Erasmus+ bidrar til relevans, kvalitet og nytenkning i europeisk høyere utdanning.

– Disse funnene stemmer overens med vår erfaring, sier prosjektkoordinator for den foreløpig eneste norskkoordinerte kunnskapsalliansen, Erlend Alfnes fra NTNU.

Les artikkelen
24.06.2019

Her er SFU-finalistene

21 søknader har blitt til 8 finalister. Se listen over hvem som er med videre her.

Les artikkelen
13.06.2019

Søkerwebinar for InternAbroad, Nord-Amerika og Mitacs

Bli med på søkerwebinar for utdanningsprogrammene InternAbroad, Partnerskapsprogram for Nord-Amerika og Mitacs Accelerate International torsdag 13. juni! 

Les artikkelen
05.06.2019

Dialogmøte om kunstnarleg utviklingsarbeid

Styret i den nasjonale forskarskulen i kunstnarleg utviklingsarbeid inviterte nyleg norske institusjonar som har stipendiatar tilknytt forskarskulen til dialogmøte. 

Les artikkelen
29.05.2019

Endra kunstnarleg uttrykk etter tverrfaglege møte

Kunstnarleg utviklingsarbeid er i Noreg sidestilt med vitskapleg forsking, og er eit område i utvikling. Med etableringa av doktorgradsutdanning og ny nasjonal forskarskule i 2018 står kunstnarleg utviklingsarbeid framfor ein ny epoke. Me har møtt ein av dei som har vore del av omstillinga, og som har opplevd å endra både arbeidsprosess og uttrykk i møte med den «den norske modellen» for kunstnarleg utviklingsarbeid, stipendiat Andy Lock. 

Les artikkelen
28.05.2019

Ny forskarskule skal styrkja kunstnarleg utviklingsarbeid

Ein ny nasjonal forskarskule skal bidra til å styrkja kunstnarleg utviklingsarbeid i Noreg. Forskarskulen vart oppretta i 2018, og vidarefører arva frå fellesfagleg opplæringstilbod som har vore utvikla og drifta av Dikus Program for kunstnarleg utviklingsarbeid. 

Les artikkelen
21.05.2019

Diku får nye virkemidler for økt utdanningskvalitet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen to nye piloter til Diku. Bevilgningene er på 10 millioner kroner hver. I tillegg får Diku en bevilgning på 15 millioner kroner til digitalisering av havrelaterte utdanninger. 

Les artikkelen
20.05.2019

40 millioner til fagskolene

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet tildeler Diku nå midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. 

Les artikkelen
14.05.2019

Ny Diku-rapport viser store forskjeller i bruken av Erasmus+

Årlig deler Diku ut store midler gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Til tross for at satsingene på utdanningsfeltet i Erasmus+ i stor grad sammenfaller med norske prioriteringer, viser en ny rapport fra Diku at deltakelsen i programmet varierer kraftig blant norske universitet og høyskoler. 

Les artikkelen
08.05.2019

Høyere utdanning blir gradvis grønnere

Norske universiteter og høyskoler er i en omfattende prosess for å bidra til det grønne skiftet, både i innhold og utforming av institusjonene.

Les artikkelen
03.05.2019

Historisk dag

11. april var Nasjonalt Fagskoleråd og Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) blant gjestene som møtte Stortingets utdannings- og forskningskomité på deres komitetur til Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Dette var første møte av sitt slag.  

Les artikkelen
03.05.2019

22 fagmiljøer ønsker status som Senter for fremragende utdanning

Diku har mottatt 22 søknader om status som Senter for fremragende utdanning. Her er en oversikt over søkerne.

Les artikkelen
03.05.2019

22 fagmiljøer ønsker status som Senter for fremragende utdanning

Diku har mottatt 22 søknader om status som Senter for fremragende utdanning. Her er en oversikt over søkerne.

Les artikkelen
26.04.2019

Nyskapende undervisning skal aktivisere studentene

Diku deler ut over 50 millioner kroner til universiteter og høyskoler som skal utvikle nye måter å undervise studentene på.

Les artikkelen
10.04.2019

Nøkkelen til ny kunnskap

For den kanadiske masterstudenten Patricia Obee var det ingen tvil: Hun skulle til Skandinavia. På grunn av Norges ledende forskningsfelt innenfor barneatferd, havnet hun her. Veien hit, derimot, var usikker. Hvor skulle hun begynne?

Les artikkelen
10.04.2019

Siste nytt frå PKU

Her er dei som jobbar med programmet, siste nytt om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid og arrangementa fremover.

Les artikkelen
09.04.2019

Midler fra Diku førte til millionstøtte fra Erasmus+

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger friske midler for å jobbe med søknaden?

100 000 kroner i prosjektetableringsstøtte førte til 9 millioner kroner fra Erasmus+ for instituttleder Monica Aakre.

Les artikkelen
21.03.2019

20 millioner til kunstnerisk utviklingsarbeid

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildelte i styremøte 19. mars 2019 midler til fem prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid, til en samlet sum på 20,1 millioner kroner.

Les artikkelen
20.03.2019

Diku lyser ut 300 millioner til kvalitetsutvikling

Søk midler til kvalitetsutvikling i høyere utdanning: Prosjekter som retter seg mot utdanningssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i land utenfor EU, SFU-ordningen (Sentre for fremragende utdanning) og til digitalisering for kvalitetsutvikling.

Les artikkelen
13.03.2019

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning på høring

Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 får sin egen handlingsplan.

Les artikkelen
13.03.2019

Stefana studerer norsk litteratur i Romania

Diku forvalter flere ordninger og programmer som gir mulighet for utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser. Vi har tatt en prat med Stefana fra Romania som har dratt nytte av dette og fått muligheten til å studere norsk både i Romania og i Norge. Nå befinner hun seg i Bergen på EØS-stipend. I tillegg så er hjemmeuniversitetet hennes omfattet av Utenlandslektoratordningen og har en norsk lektor som underviser i norsk språk og litteratur.

Les artikkelen
27.02.2019

Utenlandslekor: -Stor faglig frihet!

Diku lyser nå ut ledige utenlandslektorat: Ulla Stang Dahl er utenlandslektor i Arkhangelsk i Russland. Her underviser hun studenter i norsk og opplever stor faglig frihet.

Les artikkelen
26.02.2019

– Lærlingene som kommer er motiverte!

Ny Diku-rapport: Å tilføre bedriften verdifull og annerledes kompetanse er blant de viktigste grunnene til at norske bedrifter tar inn utenlandske lærlinger og studenter på praksisopphold.

Les artikkelen
26.02.2019

Muligheter med virtuell mobilitet

Hva er virtuell mobilitet, hvorfor er det viktig og hva kan det bety for deg?

Les artikkelen
14.02.2019

Søk om å bli Senter for fremragende utdanning

Frem til 29. april kan norske universiteter og høyskoler søke om å bli en del av prestisjeordningen Sentre for fremragende utdanning. Nye sentre kan tildeles mellom 4 og 8 millioner kroner årlig i fem år.

Les artikkelen
12.02.2019

-Her bør lærerutdanningene kaste seg rundt og søke!

Statsråden håper Diku mottar mange gode søknader til utdanningsprogrammet NOTED som støtter samarbeid og studentutveksling mellom grunnskolelærerutdanningene i Norge og utlandet.

Les artikkelen
12.02.2019

Internasjonal mulighet for lærerstudenter

– NOTED gir oss muligheter for langsiktig arbeid med internasjonalisering på grunnskolelærerutdanningen. Nå skal vi etablere et strømlinjeformet system for studentutveksling med vår partner i Sør-Afrika.

Les artikkelen
05.02.2019

Dine elever kan lære politikk i praksis

Norske videregående skoler kan nå søke om å delta på Europeisk ungdomsparlament sin nasjonalsesjon i Oslo 11.–13. september.

Les artikkelen
01.02.2019

Nytt fagtidsskrift om kunst

VIS, Nordic Journal for Artistic Research er et digitalt tidsskrift om kunstnerisk utviklingsarbeid i Norden.

Les artikkelen
15.01.2019

Nordmann midt oppi Brexit-forhandlingene

Norske Georg Riekeles står midt oppi Brexit-forhandlingene. Han fyker Europa på kryss og tvers som betrodd rådgiver for Michel Barnier, EUs sjefsforhandler om Brexit. Alt sammen startet med studier i London og Paris.

Les artikkelen
14.01.2019

Elever lærer om inkludering gjennom internasjonale prosjekter

Jobber du i skolen? Gjør som lærer Torhild Fjærbu Aasbø og søk midler hos Diku til internasjonale prosjekter.

Les artikkelen
Vis mer