Aktuelt

Søk etter artikkel
11.02.2021

Når kommer Erasmus+-utlysningen?

– Siste nytt fra Europakommisjonen er at utlysningen kommer i andre halvdel av mars, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.   

Les artikkelen
08.02.2021

Bli med på undersøking om nettpedagogisk kompetanse

Diku set straks i gang ei undersøking om nettundervisning i høgare yrkesfagleg utdanning, og inviterer alle lærarar til å komme med innspel.

Les artikkelen
05.02.2021

Utlysning Erasmus+-evaluatorer

Diku søker eksterne evaluatorer som kan bistå med evaluering av søknader og rapporter til Erasmus+-programmet.

Les artikkelen
04.02.2021

Nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse

–Dette er positivt, sier Diku-direktør Harald Nybølet. Kunnskapsdepartementet lanserer nytt direktorat som opprettes i sommer.

Les artikkelen
01.02.2021

–Sterke resultater og kilde til utdanningskvalitet

Eurasiaprogrammet har gjennom internasjonalt utdanningssamarbeid mellom Norge og ni land i Eurasia-regionen utviklet 152 kurs, de fleste forskningsbaserte og på masternivå. 

Les artikkelen
29.01.2021

Ber om innspill på utlysning for økt studentmobilitet

I 2021 lyser Diku ut midler til pilotprosjekter innenfor 3-årige rammeplanstyrte utdanninger med mål om å øke andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt. Nå ber vi om innspill til utlysningen.

 

Les artikkelen
21.01.2021

Nytt råd for Dikus kvalitetsprogrammer

Diku etablerer et råd som skal gi innspill til arbeidet med Dikus kvalitetsprogrammer.  

Les artikkelen
14.01.2021

Innspill til nye nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning

Arbeidsgrupper nominert av Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet utkast til nye studieplaner, og ønsker innspill til det videre arbeidet.

Les artikkelen
11.01.2021

Store EØS-midlar til europeisk utdanningssamarbeid

EØS-midlane lyser ut over 400 millionar kroner til mobilitet og institusjonelt samarbeid innan høgare utdanning.

Les artikkelen
06.01.2021

Fagskoler: Hvordan lykkes med kampanjearbeid

Jobber du med rekruttering og markedsføring ved en fagskole? Velkommen til webinar om kampanjearbeid i sosiale medier.

Les artikkelen
30.12.2020

— Studentinvolvering er nøkkelen til endret læringskultur

Stor grad av involvering er et av kjennetegnene for arbeidet i Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. — Kulturendring skjer gjennom deltakelse.

Les artikkelen
29.12.2020

— Bruker fritimene til å regne matteoppgaver

Et matte-prosjekt reduserte strykprosenten fra 40 til 11 prosent på kort tid. — Nå er karaktersnittet høyere og resultatet jevnere blant studentene.

Les artikkelen
18.12.2020

53 millioner i ekstratildeling til strategiske partnerskap i Erasmus+

Diku har tildelt drøye 53 millioner kroner til prosjekter som blant annet skal bidra til å møte utfordringer i kjølvannet av koronapandemien. 

Les artikkelen
18.12.2020

26,5 milliarder euro til Erasmus+

Erasmus+-budsjettet øker med 80 prosent for perioden 2021-2027.  

Les artikkelen
17.12.2020

97 millionar til betre praksis på helse- og sosialfag

Diku har tildelt midlar til 12 prosjekt som skal gi betre praksis for studentar på helse og sosialfag.
 

Les artikkelen
17.12.2020

20 millionar til betre praksis i lærarutdanningane

Diku har tildelt midlar til fem universitet og høgskular for å styrke kvaliteten  på praksis i lærarutdanningane

Les artikkelen
16.12.2020

Skal redde skoleungdom i hele Europa

Ungdom som faller ut av skolen er et stort problem i hele Europa. Nå skal en norskledet storsatsing få flest mulig barn og unge til å fullføre skolegangen.

Les artikkelen
16.12.2020

Her skal alle gjennomføre skolen

– Vi skal ikke slippe en eneste elev. Alle er like verdifulle, sier Heidi Staurheim i Vestfold og Telemark fylke.

Les artikkelen
16.12.2020

Oppskrift på EU-suksess

Egne prosjektteam skal hente hjem flere prestisjetunge tildelinger fra EU-programmene.  

Les artikkelen
16.12.2020

Alle trenger en lærer som ser

– Er du heldig og får tildelt de rette lærerne, øker sjansene for at du klarer å gjennomføre skolegangen, sier Silje Brekke. 

Les artikkelen
Vis mer