Aktuelt

Søk etter artikkel
14.06.2021

– Ikke utsett, kom i gang

Solheimslien barnehage gikk i gang med et stort internasjonalt Erasmus+-samarbeid akkurat i det pandemien satte en stopper for all reising. Det har de ikke angret på.

Les artikkelen
21.05.2021

Sveinung Skule skal lede regjeringens storsatsing på høyere utdanning og kompetanse

Sveinung Skule er i dag beskikket av Kongen i statsråd som direktør for det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra 1. juli.

Les artikkelen
06.05.2021

Tilstandsrapporten 2021: Krevende vei mot livslang læring

Er norske universiteter og høgskoler godt nok rustet til å tilby livslang læring? Noen av svarene er klare i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021. Rapporten viser også rekordmange studenter i et år preget av pandemi.  

Les artikkelen
26.04.2021

Vil du revidere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning?

Nasjonalt fagskoleråd søker kandidater til å revidere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Denne gangen gjelder det planer innen tekniske utdanninger (TIP), samt helseutdanninger innen psykiatri, rus og miljøarbeid.  

Les artikkelen
16.04.2021

Millionpris til NTNU

NTNU tildeles utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning for andre år på rad, i år for tiltaket “tverrfaglig samarbeids- og endringskompetanse for en bærekraftig utvikling”, kanskje bedre kjent som emnet Eksperter i team.

Les artikkelen
06.04.2021

Nye utlysninger Erasmus+ 2021-2027

De nye Erasmus+-utlysningene er endelig klare. Her er listen over tiltak med søknadsfrister - finn din Erasmus+-utlysning og kom i gang med søknad.

Les artikkelen
25.03.2021

Positiv utvikling i høgare yrkesfagleg utdanning

Dei fleste tiltaka i fagskulemeldinga er gjennomførde, og mange i sektoren er fornøgde med utviklinga for høgare yrkesfagleg utdanning.

Les artikkelen
25.03.2021

Korleis står det til med norsk fagspråk?

Universitet og høgskular har eit lovpålagt ansvar for å halde ved like og vidareutvikle norsk som fagspråk. Kor gode er dei til å følge opp dette ansvaret?

Les artikkelen
24.03.2021

Erasmus+ 2021-2027 er lansert

Det nye Erasmus+-programmet er offisielt lansert. Gikk du glipp av lanseringssendingen? Fortvil ikke, den kan du se i opptak her.

Les artikkelen
19.03.2021

Trøndelag topper listen over Erasmus+-tildelinger

Over 680 millioner kroner er tildelt norsk grunnopplæringssektor gjennom Erasmus+ i perioden 2014 til 2020. 

Les artikkelen
15.03.2021

Diku lyser ut 151 millioner til økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring

Diku lyser ut 84 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene og 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Les artikkelen
11.03.2021

Skolesamarbeid i koronaens tid

Da korona gjorde det umulig med fysiske prosjektmøter, tok Skeiane ungdomsskole i Sandnes en heldigital vri: – Jeg ble skikkelig overrasket over resultatet, sier lærer Alfred Askevold.

Les artikkelen
11.02.2021

Når kommer Erasmus+-utlysningen?

– Siste nytt fra Europakommisjonen er at utlysningen kommer i andre halvdel av mars, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.   

Les artikkelen
08.02.2021

Bli med på undersøking om nettpedagogisk kompetanse

Er det behov for tiltak som kan styrke nettundervisninga høgare yrkesfagleg utdanning? For å finne svar, har me sendt ut ei spørjeundersøking til alle lærarar i fagskolane. 

Les artikkelen
05.02.2021

Utlysning Erasmus+-evaluatorer

Diku søker eksterne evaluatorer som kan bistå med evaluering av søknader og rapporter til Erasmus+-programmet.

Les artikkelen
04.02.2021

Nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse

–Dette er positivt, sier Diku-direktør Harald Nybølet. Kunnskapsdepartementet lanserer nytt direktorat som opprettes i sommer.

Les artikkelen
01.02.2021

–Sterke resultater og kilde til utdanningskvalitet

Eurasiaprogrammet har gjennom internasjonalt utdanningssamarbeid mellom Norge og ni land i Eurasia-regionen utviklet 152 kurs, de fleste forskningsbaserte og på masternivå. 

Les artikkelen
29.01.2021

Ber om innspill på utlysning for økt studentmobilitet

I 2021 lyser Diku ut midler til pilotprosjekter innenfor 3-årige rammeplanstyrte utdanninger med mål om å øke andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt. Nå ber vi om innspill til utlysningen.

 

Les artikkelen
21.01.2021

Nytt råd for Dikus kvalitetsprogrammer

Diku etablerer et råd som skal gi innspill til arbeidet med Dikus kvalitetsprogrammer.  

Les artikkelen
14.01.2021

Innspill til nye nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning

Arbeidsgrupper nominert av Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet utkast til nye studieplaner, og ønsker innspill til det videre arbeidet.

Les artikkelen
Vis mer