Aktuelt
Aktuelt
18.11.2019

10 millioner euro til utdanningsprosjekt innen Norden og Baltikum

Nordplus åpner for søknader til nye prosjekter og samarbeid med oppstart i 2020.

Dersom din organisasjon arbeider innen utdannings- og/eller opplæringsfeltet, kan dere søke om støtte til elev/student/lærermobilitet, prosjektstøtte eller støtte til nettverksaktiviteter mellom utdanningsinstitusjoner og organisasjoner i de nordiske og de baltiske land. Til sammen vil Nordplus dele ut 10 millioner euro til slike aktiviteter i søknadsrunden 2020.

Nordplus er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram og består av fem underprogrammer som sammen dekker hele utdanningssektoren:

  • Nordplus Junior (støtte til nettverk, prosjekter og mobilitet for barnehager/skoler)
  • Nordplus Høyere utdanning (støtte til nettverk, prosjekter og mobilitet for høyere utdanningsinstitusjoner)
  • Nordplus Voksen (støtte til nettverk, prosjekter og mobilitet for institusjoner og organisasjoner som arbeider med voksnes læring)
  • Nordplus Språk (støtte til nettverk og prosjekter som styrker de nordiske språk)
  • Nordplus Horisontal (støtte til prosjekter og nettverk på tvers av sektorer)

Programmet har som formål å styrke og utvikle nordisk utdanningssamarbeid og bidra til å skape et felles nordisk og baltisk utdanningsområde. Nytt for 2020 er ekstra 400 000 euro til mobilitet til elev, lærer og studenter i Nordplus Høyere utdanning, Nordplus Junior og Nordplus Voksen.

Søknadsfristen er 3. februar 2020.

For mer informasjon om programmet, krav til søknad og lenke til søknadsskjema, se:

https://diku.no/programmer/nordplus

https://nordplusonline.org/

Du kan også ta kontakt med nordplus@diku.no