Aktuelt
Aktuelt
08.12.2020

132 millioner til fleksible utdanningstilbud

Diku og Kompetanse Norge lyser nå ut tilskudd til fleksible utdanninger. Utdanningstilbudene skal bidra til at flere får opplæring og kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted.

Diku og Kompetanse Norge lyser ut 132 millioner til fleksible utdanningstilbud.

Diku og Kompetanse Norge legger til rette for å gjøre utdanning mer tilgjengelig, slik at flere kan lære hele livet. For å få til dette, trenger vi flere fleksible og desentraliserte utdanningstilbud som er tilpasset voksne i ulike livssituasjoner.

Utdanningstilbudene som utvikles skal være forankret i konkrete behov for kunnskap og kompetanse hos kursets målgrupper.

Søknadsfrist for begge ordningene: 22. mars 2021 kl. 12.00.

Dette er de to ulike ordningene:

Diku lyser ut 92 millioner

Diku lyser ut inntil 92 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning, og som kan gis utenfor campus.

– Omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, og mange har behov for å fornye eller endre sin kompetanse. Utdanningstilbudene i denne ordningen skal derfor kunne treffe både førstegangssøkere til høyere utdanning, og de som har behov for å bygge på eksisterende kompetanse, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Kompetanse Norge lyser ut  40 millioner

Kompetanse Norge lyser ut inntil 40 millioner kroner til utvikling og utprøving av fleksible videreutdanningstilbud som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter og/eller møte de utfordringer og muligheter digitalisering gir. I denne utlysningen vil vi særlig prioritere videreutdanningstilbud for å styrke digital kompetanse, ikt-sikkerhet og kompetanse for det grønne skiftet/bærekraft.

– UH-sektoren er en nøkkelspiller i arbeidet for å få realisert livslang læring. Disse midlene gir universiteter, høyskoler og fagskoler mulighet til å utvikle og sette i gang fleksible videreutdanninger på fagområder der vi vet at behovene i arbeidslivet er store, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.