Aktuelt
Aktuelt
17.12.2020

20 millionar til betre praksis i lærarutdanningane

Diku har tildelt midlar til fem universitet og høgskular for å styrke kvaliteten  på praksis i lærarutdanningane

– Praksis er ein viktig del av lærarutdanningane og skal førebu lærarstudentane på kvardagen i barnehage og i klasserom. Vi veit at det er for store variasjonar i kvaliteten på praksistilbodet, og med denne ordninga ønsker regjeringa å styrke kvaliteten slik at alle studentar får eit lærerikt praksisopphald. Målet må også vere at dei gode erfaringane frå prosjekta blir delte på tvers av lærarutdanningane, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim

Desse fekk midlar

Nord universitet, NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold får om lag fem millionar kroner kvar for å styrke kvaliteten på praksis i lærarutdanningane.

–Alle prosjekt skal føre til forskingsbasert kunnskap om nye måtar å organisere praksissamarbeid og praksisrettleiing på. Resultata frå prosjekta skal gjerast ope tilgjengeleg og skal fritt kunna delast, gjenbrukast og bli vidareutvikla av andre lærarutdanningar, seier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les heile meldinga frå Kunnskapsdepartementet 

Meir om Dikus program for kvalitetsutvikling av praksis i lærarutdanningane