Aktuelt
Aktuelt
21.03.2019

20 millioner til kunstnerisk utviklingsarbeid

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildelte i styremøte 19. mars 2019 midler til fem prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid, til en samlet sum på 20,1 millioner kroner.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildelte i styremøte 19. mars 2019 midler til fem prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid, til en samlet sum på 20,1 millioner kroner. Følgende prosjekter har fått støtte:

Tre personer sett fra siden i helfigur kledd som beveger seg/danser i et stort lagerrom. Bakgrunn med bygningsmaterialer og kartonger.

Foto fra prosjektet «Social Acoustics: Communities in Movement» ved Universitetet i Bergen.  Brandon LaBelle, The Free Scene, med Annie Pui Ling Lok, África Clúa Nieto og Fátima Cué, på La Tabacalera i Madrid. (Foto: Brandon LaBelle)

  • «Back Translation» ved Kunsthøgskolen i Oslo (1.179.000)
  • «Matter, Gesture and Soul» ved Universitetet i Bergen (4.727.000)
  • «Social Acoustics: Communities in Movement» ved Universitetet i Bergen (3.238.000)
  • «Reconfiguring the landscape» ved Norges musikkhøgskole (5.564.000)
  • «Performing Precarity» ved Norge musikkhøgskole (5.353.000)

Totalt mottok programstyret tjue søknader med en samlet søknadssum på nær NOK 90 mill. Programstyret vektlegger først og fremst hvert prosjekts faglige betydning for det kunstneriske forskningsfeltet, men har også som mål at prosjekter som får støtte, bidrar til økt forståelse for PKU-programmets betydning for kunstfeltet. Alle søknader har vært til ekstern, sakkyndig vurdering. Det er svært mange positive vurderinger fra de sakkyndige ved denne tildelingsrunden, men programmets økonomiske rammer er begrenset. Flere prosjekt som av sakkyndige er konkludert klart støtteverdige, må følgelig likevel avvises.

Programstyret gratulerer de fem prosjekteierne med tildelingen, og vil samtidig takke alle som har levert søknader i år. Ny utlysning kunngjøres i juni, med søknadsfrist 15. oktober.