Aktuelt
Aktuelt
20.05.2019

40 millioner til fagskolene

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet tildeler Diku nå midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. 

– Disse midlene vil gi økt kvalitet i fagskoleutdanningene. Flere fagskoler vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digitale læremidler. Det er viktig at fagskolene er oppdaterte og utdanner fagskolestudentene slik at de kan møte næringslivets behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner foran hvit vegg

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (Foto: Marte Garmann)

Kvalitetsutvikling 

Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Forvaltning av utviklingsmidlene er en viktig del av Dikus samlede arbeid for kvalitetsutvikling i høyrere yrkesfaglig utdanning. 

Diku har mottatt til sammen 78 søknader, og det er søkt om totalt 90 millioner kroner. Totalt 40 prosjekter ved 22 ulike fagskoler får støtte. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet. Både private og offentlige fagskoler får penger.

To unge personer lener seg over et kar med vann og måler temperatur. Innendørs på fagskole

Fagskolene styrkes med 40 millioner. (Foto: Ingvild Festervoll Melien/Diku)

– Diku ser også kvalitetsutvikling i fagskolesektoren i sammenheng med vårt mandat for kvalitetsutvikling i høyere utdanning, spesielt når det gjelder digitalisering og livslang læring, forteller Diku-direktør Harald Nybølet.

Mer om tildelingene hos Kunnskapsdepartementet