Aktuelt
Aktuelt
30.04.2020

50 millioner til digital opplæring av arbeidsledige og permitterte

Kompetanse Norge og Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner som kan distribueres raskt til nettbaserte utdanningstilbud. Utdanningsinstitusjoner kan dermed søke om midler for å tilby digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.

 

 

– Vi vil prioritere tiltak som kan settes raskt i gang, sier Sveinung Skule i Kompetanse Norge. 

– Koronakrisen har ført til at svært mange arbeidstakere enten er permittert eller har mistet jobbene sine. Da er det viktig at de raskt får tilbud om digital opplæring. På den måten kan de bruke tiden de plutselig har til rådighet for å få faglig påfyll. Den nye kompetansen vil bidra til at de blir bedre rustet når de er tilbake i jobben eller hjelpe dem til å komme over i annet arbeid, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Del av kompetansepakke på 190 millioner

Stortinget har bevilget 150 millioner kroner til tiltak for at flere av de som er permitterte og ledige kan få kompetansepåfyll. Regjeringen har fulgt opp dette og lagt ytterligere 40 millioner kroner inn i tiltak. Totalt er kompetansepakken på 190 millioner kroner. Av disse er 50 millioner satt av til nettbasert opplæring.

Les mer om utlysningen.

– Vi må bruke tiden fremover på å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. Vi må gå bort fra et system der vi først utdanner oss og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. Derfor skal vi gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, stasjonsvogn og jobb, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Parallelt med den økende arbeidsledigheten, meldte Kunnskapsdepartementet i april at rekordmange har søkt opptak til høyere utdanning og fagskoler i år. Samtidig lanserte statsminister Erna Solberg stortingsmeldingen «Lære hele livet», som inneholder tiltak som skal tette gapet mellom arbeidslivets kompetansebehov, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

– Det er viktig at vi nå støtter utdanningsaktørene slik at de raskt kan få på plass fleksible utdanningstilbud som møter behovene, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Raske tiltak prioriteres

De utlyste midlene skal brukes til å oppskalere eksisterende digitale tilbud på alle utdanningsnivåer. Utdanningstilbudene skal være arbeidsrelevant og ha en definert målgruppe. Tilskuddet kan også gå til økt deltakelse eller tilpassing til nye målgrupper.

Det er tre søknadsfrister: 15. mai, 1. juni og 15. juni 2020. Vurdering av søknadene gjøres puljevis med utgangspunkt i fristene og så langt midlene rekker.

– Vi vil prioritere tiltak som kan settes raskt i gang, slik at de som er permitterte og arbeidsledige kan få opplæring og kompetansepåfyll så fort som mulig, sier Sveinung Skule.

Disse kan søke:

  • Offentlige og private tilbydere av videregående opplæring
  • Offentlige og private fagskoler
  • Høyskoler med akkrediterte studietilbud
  • Akkrediterte universiteter og høyskoler