Aktuelt
Aktuelt
06.10.2020

70 millioner til nye undervisningsmetoder

Tildeling: 7 universiteter og høgskoler får til sammen 70 millioner for å utvikle nye måter å undervise og vurdere studentene på. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.

Disse får midler

I alt 14 prosjekter ved 7 universiteter og høgskoler får opptil 5 millioner kroner hver i støtte til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis. Pengene deles ut av Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Prosjektene som får støtte er ved Universitetet i Bergen (6 prosjekter), Universitetet i Oslo (2 prosjekter), NTNU (2 prosjekter), UiT Norges Arktiske Universitet (1 prosjekt), Universitetet i Agder (1 prosjekt), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (1 prosjekt) og VID vitenskapelige høgskole (1 prosjekt).

Nye muligheter for nye metoder

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.

– Dette er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningene, sier han.

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister (Foto: Marte Garmann, Kunnskapsdepartementet)

– Prosjektene som får støtte skal bidra til bedre læring for studenter som tar blant annet juss, medisin, lærerutdanning, ingeniør og helsefag. Flere av prosjektene har utvikling av tverrfaglige utdanningsprogrammer og digitale muligheter som viktige elementer. Målet er at arbeidet som skjer i prosjektene skal komme alle studenter til gode, sier Asheim.

Økning i antall søknader

I år kom det inn 86 søknader fra læresteder over hele landet mot 75 søknader i fjor. Derfor valgte Diku å øke tildelingssummen fra 50 til 70 millioner kroner. Diku-direktør Harald Nybølet er glad for økningen i antall søknader:

Diku-direktør Harald Nybølet. (Foto: Marianne Lid Iversen, Diku)

–Koronautbruddet førte til at universiteter og høyskoler måtte legge om til digital undervisning og vurdering mer eller mindre over natten. Ansatte har lagt ned et imponerende arbeid for å få dette til. Prosjektene som er tildelt midler får nå ekstra ressurser til å jobbe systematisk og spre resultatene fra utviklingsarbeidet sitt til andre miljøer og institusjoner.

– En viktig fellesnevner for disse prosjektene er at de skal utvikle og forske på effektene av nye lærings- og vurderingsformer. Prosjektene må vise til at de har et omfang og ambisjonsnivå som skal heve hele studieprogrammer eller større emnegrupper, forteller Nybølet.

Konkurranse om midlene

Det har vært sterk konkurranse om midlene, forteller leder av vurderingskomiteen og professor ved Universitetet i Oslo Monika Bærøe Nerland

Monika Bærøe Nerland,  leder av vurderingskomiteen og professor ved Universitetet i Oslo (Foto: UiO)

– Det er gledelig å se at så mange fagmiljøer engasjerer seg og har høye ambisjoner for utviklingen av studietilbudet.

–Vi har sett at flere av søknadene som fikk best vurdering kom fra miljøer som også søkte i fjor, og som har lagt mye arbeid i å videreutvikle søknaden. Da er det jo ekstra hyggelig å se at disse når opp og får bevilgning nå. Vi i panelet er også glade for at det ble mulig å finansiere noen flere prosjekter enn utlysningen opprinnelig la opp til. Vi har sett en økt interesse for å dele erfaringer rundt undervisning nå i koronatiden, og vi ser fram til at disse prosjektene vil utvikle læringsdesign og ressurser som kommer flere miljøer til gode, sier Bærøe Nerland.

Årets tildeling er den andre innen Dikus program for studentaktiv læring, som ble etablert i kjølvannet av stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».

Her er prosjektene som får støtte