Aktuelt
Aktuelt
08.05.2020

Anbefaler videreføring av Students at Risk

Students at Risk gir forfulgte studentaktivister mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge. En ny evaluering anbefaler nå at ordningen videreføres.

Foto: Studentsatrisk.no

For å vurdere om Students at Risk oppnår sine mål har Ideas2evidence gjennomført en evaluering på oppdrag fra Diku, som administrerer ordningen. Den ble lansert 30. april og gir et viktig bidrag før utenriksdepartementet, som finansierer ordningen, skal avgjøre om den videreføres eller ikke.

Viktig oppmerksomhet

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) er en av initiativtakerne bak Students at Risk, sammen med Norsk Studentorganisasjon (NSO). I 2014 ble ordningen etablert som pilotprosjekt og finansieres i dag for et år av gangen. Nå håper SAIH-leder Sunniva Folgen Høiskar at ordningen blir permanent:

–  Det er positivt at evalueringen setter Students at Risk-ordningen inn i en større kontekst. Det er alt for liten anerkjennelse og oppmerksomhet rundt den viktige rollen studenter spiller som menneskerettighetsforkjempere. Students at Risk er den eneste beskyttelsesmekanismen disse har. Nå håper vi at utenriksministeren følger anbefalingene og gjør ordningen permanent, sier leder av SAIH, Sunniva Folgen Høiskar.

Funn og anbefalinger

Formålet med Students at Risk er å gi studenter som risikerer å bli utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet på grunn av sitt arbeid for menneskerettigheter, en mulighet til å fullføre utdanningen i Norge.

Nå viser det seg at disse målsetningene i stor grad er oppnådd. Evalueringen fremhever at ordningen har lykkes med å støtte studenter som kjemper for menneskerettigheter i sine hjemland. De fleste fullfører en bachelor- eller mastergrad. Under utdanningsoppholdet tilegner studentene seg også andre impulser som nettverksbygging og innsyn i demokratiske styre- og aksjonsformer. Dette bidrar til å styrke studentenes rolle som endringsagenter i landet sitt.

For å løfte ordningen ytterligere gir evalueringen konkrete innspill til hva som kan forbedres ved en eventuell videreføring. Tydeligere ansvarsfordeling mellom samarbeidsaktørene, finansiering for flere år av gangen samt nedskriving av konkrete målsetninger er noen av forslagene som anbefales. 

Støtte fra akademia

Ordningen har også fått tilslutning blant flere støttespillere i akademia. På SAIH sine nettsider har blant annet rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, uttrykt et ønske om at ordningen videreføres:

–  Vi har deltatt i Students at Risk-ordningen siden oppstarten i Norge, og støtter den fult ut. Vi håper at ordningen (…) gjøres permanent. Akademia er et internasjonalt samfunn og det er viktig at vi, som et samfunn, beskytter og står opp for våre felles verdier.

I forbindelse med at Utenriksdepartementet skal vurdere om Students at Risk skal videreføres, har 14 rektorer på nytt gitt sin støtteerklæring til at ordningen videreføres. De samme ga sin tilslutning for tre år siden. Rektorene peker på studentens historiske rolle som sentrale aktører for å skape demokratisk endring. – Derfor har Norge en plikt til å følge opp studenter som kjemper for denne friheten, skriver de.

Les hele saken her: «14 rektorer: Viderefør Students at Risk»