Aktuelt
Aktuelt
20.11.2020

Bedre kompetanse - bedre yrkesopplæring

Norge er rangert som nr. 7 av 31 land i den europeiske kompetanseindeksen for yrkesopplæring. 

Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring, Cedefop, har nylig lansert 2020 European Skills Index, ESI. Indeksen måler hvordan de ulike europeiske landene tilrettelegger for kompetanseutvikling i yrkesopplæringen og kobler sammen utdanning og arbeidsliv.

Norge skårer høyt på Cedefops 2020 European Skills Index (Foto: Unsplash, Jeswin Thomas)

Mot bedre kompetansesystemer

For at et kompetansesystem skal være effektivt trengs det kontinuerlig  kompetanseutvikling, men også en god overgang fra utdanning til arbeid og godt samsvar mellom oppnådd kompetanse og behov i arbeidslivet.

Den nye utgaven omfatter 31 land: EU-27, Storbritannia, Island, Norge og Sveits. 
Cedefop utarbeidet ESI for å hjelpe land til å observere over tid hvor de står med hensyn til kompetansesystemer, hvor godt de gjør det i forhold til hverandre, hvor det er forbedringspotensial, og hvor man kan se etter god praksis.

Norge skårer høyt

Norge er rangert som nr. 7 av de 31 landene, og totalskåren er 70/100. Norges satsing på utdanning og kompetanse betraktes som avgjørende for å håndtere de utfordringer bedriftene og samfunnet står overfor, og for enkeltindividers mulighet til å delta i arbeids- og samfunnslivet. Dette gjør at Norge skårer høyt på de fleste indikatorene i European Skills Index, ESI

Bedring innen EU

Generelt ser kompetansesystemet i EU ut til å ha blitt bedre over tid. I 2020 oppnådde halvparten av landene en totalskår på over 63/100, mens det samme var tilfelle for ett av fire land i 2018-utgaven av indeksen. 

Om den europeiske kompetanseindeksen

Den europeiske kompetanseindeksen, Eruopean Skills Index, ESI, er et verktøy laget for å lette gjennomføringen av den europeiske søylen for sosiale rettigheter 

  • ESI bygger på tre søyler: kompetanseutvikling, kompetanseaktivering og kompetansematching. Disse søylene er delt inn i seks undersøyler og 15 målbare indikatorer som er tett knyttet til policyovervåking og -spørsmål.
  • Kompetansesystemets samlede resultat oppsummeres i en ESI-skår per land. ESI er en verdi fra 0 til 100, der 100 er det best mulige resultatet.
  • Den metodologiske integriteten ivaretas ved at EUs felles forskningssenter gjennomfører en uavhengig statistisk revisjon før nye resultater publiseres.

Les mer om ESI hos Cedefop og hos Skills Panorama

Om Cedefop

Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring, Cedefop, er EUs referansesenter for yrkesrettet utdanning og opplæring, kompetanse og kvalifikasjoner.