Aktuelt
Aktuelt
29.01.2021

Ber om innspill på utlysning for økt studentmobilitet

I 2021 lyser Diku ut midler til pilotprosjekter innenfor 3-årige rammeplanstyrte utdanninger med mål om å øke andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt. Nå ber vi om innspill til utlysningen.

 

Utlysningen er en oppfølging av Meld. St 7 (2020-2021) En verden av muligheter - internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning.

Diku har laget en foreløpig utlysningstekst og ber nå om innspill på denne. Frist for å sende inn innspill er fredag 19. februar 2021

Hvem kan søke?

Søkerinstitusjoner kan være norske akkrediterte universiteter, vitenskapelige høyskoler eller høyskoler, med fagmiljøer som tilbyr 3-årige rammeplanstyrte utdanninger. 

Send inn innspill

Den endelige utlysningen skal etter planen offentliggjøres 1. mars 2021. Utlysningen vil bli utformet på bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag, føringer fra Kunnskapsdepartementet og innspill vi mottar.

Frist for å sende inn innspill er fredag 19. februar 2021, men vi tar imot henvendelser fortløpende. Innspill sendes på e-post til post@diku.no. Spørsmål kan rettes til Lene Krogh Baldersheim.  

Alle innspill og tilbakemeldinger er velkomne, men vi ønsker spesielt svar på følgende spørsmål:  

  • Er det noe som er uklart i utlysningsteksten (begreper, krav, osv.)?  
  • Er målene tydelige og relevante? Er de gjennomførbare innenfor gjeldende rammeplaner?
  • Er prosjektlengden (inntil 4 år) hensiktsmessig? 
  • Er maks søknadsbeløp (inntil 3 millioner kroner) passende?
  • Legger utlysningen noen begrensninger eller føringer som er uheldige?
  • Hva midlene kan brukes til – vil punktene som er listet opp i utkastet være dekkende for å nå målene i utlysningen?