Aktuelt
Aktuelt
23.09.2019

Ber om innspill til ny konferanse

Kvalitetsutvikling i høyere utdanning er den overordnede tematikken for Dikus nye konferanse, som vil finne sted i Kristiansand 24. og 25. mars 2020. Vil du bidra med innhold?

Med den foreløpige arbeidstittelen «Bedre utdanning gjennom partnerskap og samarbeid» blir dette den første store konferansen som bygger helt og holdent på Dikus nye mandat for denne delen av utdanningssektoren.

En programkomité med representanter fra ulike utdanningsinstitusjoner er involvert i planleggingen av konferansen.

Målgrupper

Konferansen retter seg mot alle som er engasjert i høyere utdanning: ledelse i UH-sektoren, dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, ansatte som jobber med kvalitetsutvikling innen undervisning/studiekvalitet, administrative, tekniske og pedagogiske støtte- og utviklingsmiljø, arbeids- og organisasjonsliv.

Slik kan du bidra

Bidrag til konferansen kan presenteres i ulike formater:

 • Presentasjon (30 min, 20 min presentasjon, 10 min diskusjon)
  • De som ønsker å delta med en presentasjon bes sende inn et abstract på inntil 300 ord. Tittelen bør ikke overskride 15 ord. Angi om det er erfaringer eller forskningsresultater som presenteres. Oppgi inntil 5 nøkkelord. 
 • Rundebordsdiskusjon (diskusjon i mindre grupper omkring et foreslått tema) 
  • De som ønsker å bidra med rundebordsdiskusjon bes formulere en tematikk på inntil 300 ord og forventes å lede og rapportere kort fra diskusjonen.
 • Vi er også åpne for andre formater – kom gjerne med forslag!

Send oss ditt bidrag

Husk å oppgi følgende:

 • Presentasjonsformat, herunder hvordan du vil aktivisere deltakerne på sesjonen
 • Navn og institusjonstilknytning på alle bidragsyterne
 • Språk (norsk, annet skandinavisk eller engelsk)

Bidrag sendes til hilde.gaard@diku.no

Fristen for å sende inn bidrag er mandag 21. oktober 2019.

Vurdering og tilbakemelding

Bidragene blir vurdert ut ifra følgende kriterier: 

 • Relevans for konferansens mål
 • Potensiale til å skape aktivitet og diskusjon
 • Innovasjon av læringsprosesser
 • Presentasjon av forskningsresultat

Vi gir en tilbakemelding på alle mottatte bidrag innen 21. november 2019.

Dikus mandat og rolle

Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Diku skal bidra til utvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) og til styrket internasjonalt samarbeid og utveksling i hele utdanningsløpet.

Diku skal bidra til utvikling og spredning av kvalitetsfremmende tiltak og til at disse når bredt ut i utdanningsmiljøene. En samling av flere av virkemidlene for kvalitetsutvikling i Dikus kvalitetsprogrammer skal legge bedre til rette for en helhetlig tilnærming til kvalitetsarbeidet og mer effektiv oppgaveløsning.

Les mer i våre styrende dokumenter.