Aktuelt
Aktuelt
07.11.2019

Ber om innspill til pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Diku har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utvikle en ny pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene. Nå ber vi om innspill til utlysningen.

Diku har laget en foreløpig utlysningstekst og inviterer helse- og sosialfagutdanninger, kommuner og andre relevante aktører til å komme med innspill. Frist for å sende inn innspill er 1. desember 2019. 

Hvem kan søke?  

Universiteter og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning vil kunne søke på den første utlysningen (i 2019) i pilotordningen. Med forbehold om endringer vil neste utlysning (i 2020) være åpen for også andre helse- og sosialfagutdanninger. 

Både by- og distriktskommuner må være samarbeidspartnere i prosjektene. Det forventes at kommunene involveres på et tidlig stadium i søknadsprosessen og deltar i utformingen av prosjektbeskrivelsen. 

Send inn innspill 

Diku inviterer helse- og sosialfagutdanninger, kommuner og andre relevante aktører til å komme med innspill knyttet til ulike aspekt ved utformingen av utlysningen.

Den endelige utlysningen skal etter planen offentliggjøres 10. desember 2019. Utlysningen vil bli utformet på bakgrunn av føringer fra Kunnskapsdepartementet, innspill vi mottar og øvrig dialog med relevante aktører. 

Frist for å sende inn innspill er 1. desember 2019. Innspill sendes på e-post til seniorrådgiver Bo Byrkjeland i Diku. 

Alle innspill og tilbakemeldinger er velkomne, men vi ønsker spesielt innspill knyttet til følgende:

  • Er det noe som er uklart i utlysningsteksten (begreper, krav, osv.)? 
  • Er målene og de forventede resultatene tydelige og relevante?
  • Er prosjektlengden (4 år) hensiktsmessig?
  • Er maks søknadsbeløp (10 millioner kroner) passende? 
  • Legger utlysningen noen begrensninger eller føringer som er uheldige?
  • Er rapporteringskravene (krav om å rapportere årlig statistikk) hensiktsmessige og formulert på en utvetydig måte?