Aktuelt
Aktuelt
13.02.2020

Ber om innspill til tiltak for økt arbeidsrelevans

Diku lyser i 2020 ut inntil 40 millioner til prosjekter som bidrar til økt arbeidsrelevans og mer praksis i høyere utdanning. Nå ber vi om innspill til utlysningen.

Diku har laget en foreløpig utlysningstekst og inviterer utdanningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og andre relevante aktører fra arbeids- og samfunnsliv til å komme med innspill til utlysningen. Frist for å sende inn innspill er 6. mars 2020.

Hvem kan søke?

Søkerinstitusjoner kan være norske universiteter, vitenskapelige høyskoler eller høyskoler. 

Bedrifter, offentlige virksomheter eller andre typer organisasjoner fra arbeids- og samfunnsliv skal være aktive samarbeidspartnere, og ha konkrete roller og ansvar for aktiviteter i prosjektet.  

Krav til egenfinansiering er minimum 30 % av totalbudsjettet for prosjektet.

Send inn innspill

Den endelige utlysningen skal etter planen offentliggjøres 16. mars 2020. Utlysningen vil bli utformet på bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag, føringer fra Kunnskapsdepartementet, innspill vi mottar og øvrig dialog med relevante aktører. 

Frist for å sende inn innspill er 6. mars 2020, men vi tar imot henvendelser fortløpende. Innspill sendes på e-post til seniorrådgiver Linda Rutledal i Diku.  

Alle innspill og tilbakemeldinger er velkomne, men vi ønsker spesielt innspill knyttet til følgende: 

  • Er det noe som er uklart i utlysningsteksten (begreper, krav, osv.)?  
  • Er målene og de forventede resultatene tydelige og relevante? 
  • Er prosjektlengden (inntil 3 år) hensiktsmessig? 
  • Er maks søknadsbeløp (inntil 5 millioner kroner) passende?  
  • Legger utlysningen noen begrensninger eller føringer som er uheldige?