Aktuelt
Aktuelt
08.02.2021

Bli med på undersøking om nettpedagogisk kompetanse

Diku set straks i gang ei undersøking om nettundervisning i høgare yrkesfagleg utdanning, og inviterer alle lærarar til å komme med innspel.

Frå 16. februar 2021 vil tilsette i norske fagskolar få invitasjon til å delta i undersøkinga.

Student med laptop og lærebok

Spørsmåla i undersøkinga handlar om lærarane sin kompetanse, erfaring, praksis og haldningar knytt til nettundervisning.

Resultatet frå undersøkinga skal mellom anna gi kunnskap om behov for tiltak som kan styrke nettundervisninga i sektoren. 

– Dess fleire svar, dess riktigare bilete vil undersøkinga gi av status for nettundervisning i fagskolane. Det er derfor viktig at så mange lærarar som råd svarer. Vi oppfordrar lærarar både i større og mindre stillingar, inkludert timelærarar, til å svare, seier Else Kathrine Nesmoen, seksjonsleiar i Seksjon for utdanning og arbeidsliv i Diku. 

Spørjeundersøkinga er del av ei kartlegging av nettpedagogisk kompetanse i høgare yrkesfagleg utdanning.

Invitasjonen kjem på e-post frå Linn Synnøve Skutlaberg hos ideas2evidence, som gjennomfører undersøkinga på oppdrag frå Diku.

Har du spørsmål til undersøkinga? Kontakt: Kjerstin Bruvold Klokkeide eller Martin Paulsen hos Diku.