Aktuelt
Aktuelt
30.01.2020

Brexit - hva skjer?

Siste oppdatering: Storbritannias utmeldingsavtale med EU er godkjent av Europaparlamentet. Det betyr at Storbritannia vil delta på vanlig måte i Erasmus+-programmet ut programperioden.  

Prosjekter med britisk partner som blir godkjent i 2020, vil kunne fullføre samarbeidet ut prosjektperioden. For tiltak innen mobilitet gjelder det samme. Storbritannia deltar på vanlig måte ut kontraktsperioden.

Erasmus+ avsluttes i 2020. I 2021 starter en ny programperiode. Storbritannias deltakelse i neste programperiode vil være en del av Storbritannias videre forhandlinger med EU. Det er derfor ikke mulig å si noe om mulighetene for samarbeid med Storbritannia i den nye programperioden. 

På vår ressursside om Brexit finner du mer informasjon som er relevant for norsk utdanningssektor.