Aktuelt
Aktuelt
10.12.2020

- De kan bli verdensledende

Tre sterke fagmiljøer får videreføring som senter for fremragende utdanning. – De har alle mulighet til å ta en internasjonalt ledende posisjon innen sine fagområder. 

 

Styrelder Kristin Flornes

Torsdag 10. desember behandlet Dikus styre sak om midtveisevaluering av sentre for fremragende utdanning. 

- Styret har vedtatt videreføring av tre sentre: Centre for Computing in Science Education ved Universitetet i Oslo, Centre for Engaged Education through Entrepreneurship ved NTNU og Centre for Excellent IT Education ved NTNU, sier styreleder Kristin Flornes.  

– Jeg vil gratulere så mye, på vegne av oss alle! Dette er godt nytt for norsk høyere utdanning. Vi har tre svært sterke fagmiljøer som har potensiale til å ta en internasjonalt ledende posisjon innen sine fagområder, fortsetter hun. 

Prestisjeordning 

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle studiene sine. Ordningen innebærer en målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. 

Les mer om ordningen på diku.no/sfu 

Status som senter for fremragende utdanning gis for fem år, med mulighet for ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Grundige sakkyndigvurderinger både i første tildelingsrunde og i midtveisevaluering skal sikre at sentrene holder et svært høyt nivå, og at de arbeider med utdanningskvalitet på en slik måte at norsk høyere utdanning styrkes også utover senteret selv. 

I høst er det sentrene som fikk tildeling i 2016 som er blitt evaluert av et uavhengig, internasjonalt sammensatt ekspertpanel. Dikus styre tok endelig avgjørelse om videreføring basert på ekspertpanelets innstilling. 

Les mer om evalueringsprosessen og sammensetningen av ekspertpanelet

Imponerende resultater 

- Sentrene som videreføres har oppnådd imponerende resultater i første senterperiode, sier Flornes. - Det er positivt å se at ekspertpanelet har store forventninger til sentrenes videre arbeid og rolle som fremragende utdanningsmiljøer, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Jeg gleder meg til å følge sentrenes arbeid videre. 

Styret besluttet også at Centre for Excellence in Film and Interactive Media (CEFIMA) ikke videreføres i ny senterperiode.  

- Som det fremkommer av evalueringsrapporten anbefaler ekspertpanelet ikke videreføring av CEFIMA. Sakkyndigvurderingen er omfattende og grundig, og styret har lagt denne anbefalingen til grunn for sin beslutning, sier Flornes. 

Les den samlede evalueringsrapporten for midtveisevaluering av sentrene for fremragende utdanning

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Dikus direktør Harald Nybølet på e-post harald.nybolet@diku.no