Aktuelt
Aktuelt
05.02.2020

Digitaliseringsmidler fordelt

Tildelingen av prosjektmidler til programmet Digitalisering for læring i høyere utdanning for perioden 2020-2021 er nå gjennomført.

Programmet har som overordnet mål å støtte digitaliseringsperspektivene i Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017-2021. Mer spesifikt støtter programmet «Framtidens læringsprosesser» i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2019-2021

Gode søknader

Som et resultat av 2020-utlysningen mottok Diku 67 kvalifiserte søknader, fordelt på 18 institusjoner og med en samlet søknadssum på 54,4 millioner kroner. Dette er en markant økning sammenlignet med utlysningen for 2019 med 22 flere søknader og sirka 20 millioner kroner mer i samlet søknadssum. 

Utlysningen fikk mange gode søknader som vurderes i tilknytning til felles vurderingskriterier i et samarbeid mellom interne saksbehandlere og fagpersoner fra sektoren. Det ble i denne runden tildelt et samlet beløp tilsvarende 12,75 millioner kroner til støtteverdige prosjekter. I konkurransen om midlene er det de antatt beste prosjektene som vinner frem, uavhengig av tematisk område. Differansen mellom søknadssum og samlet støttebeløp viser at det var mange gode prosjekter som ikke nådde helt opp og fikk støtte fra Diku.

For perioden 2020-2021 har 22 prosjekter fått innvilget støtte, og disse fordeler seg over følgende tematiske områder:

  • Digital vurdering – 6 prosjekter
  • Aktiv læring – 11 prosjekter
  • Digitale læringsformer i samarbeid med arbeidslivet – 5 prosjekter  

Selv om det ikke er et formelt krav om geografisk spredning av midler i denne utlysningen fordelte tildelingene seg på 13 av 18 institusjoner som hadde sendt inn søknader. Dette vurderes som god spredning på mange spennende prosjekter.   
 

Les mer: Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021