Aktuelt
Aktuelt
21.05.2019

Diku får nye virkemidler for økt utdanningskvalitet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen to nye piloter til Diku. Bevilgningene er på 10 millioner kroner hver. I tillegg får Diku en bevilgning på 15 millioner kroner til digitalisering av havrelaterte utdanninger. 

Pilot for å styrke videreutdanningstilbudet 

Den ene bevilgningen skal lyses ut som en pilot for fleksible og relevante videreutdanninger i universitets- og høyskolesektoren.

Piloten skal styrke videreutdanningstilbudet innen digitalisering, IKT-sikkerhet og områder knyttet til det grønne skiftet. Målgruppen for videreutdanningstilbudene er virksomheter og sysselsatte som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. 

 

Foto: Priscilla Du Preez /Unsplash

Tiltaket er en pilot hvor Dikus kvalitetsprogrammer for første gang brukes ved tildeling av studieplasser. Piloten skal gi et kunnskapsgrunnlag for det pågående arbeidet med dimensjonering og systemet for tildeling av studieplasser.   

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.

Pilot for kommunal praksis i helse- og sosialfag

Regjeringen foreslår også en pilot for kommunal praksis i helse- og sosialfag, som Diku får ansvar for å utarbeide.

Pilotordningen skal bidra til at mer av praksisdelen i utdanningene kan skje i de kommunale tjenestene, og til å øke kvaliteten i praksisstudiene. Pilotordningen skal høste erfaringer om hvordan kommunal praksis bør organiseres og finansieres for å etablere flere gode praksisplasser. Erfaringene vil også styrke utdanningene og gi økt rekruttering til de kommunale helse- og velferdstjenestene.

– Praksis er en sentral del av helse- og sosialfagutdanningene, og det er positivt at regjeringen går inn for å styrke praksisdelen av utdanningene gjennom denne piloten, sier direktør i Diku Harald Nybølet.

Les mer her hos Kunnskapsdepartementet. 

Digitalisering av havrelaterte utdanninger

Diku får også en engangsbevilgning på 15 millioner kroner til digitalisering i havrelaterte utdanninger.

Dette skal bidra til utdanninger som i større grad kan gjøre arbeidslivet i stand til å møte omstillingsbehov og utnytte muligheter i havnæringene som følger av økt digitalisering. 

– Pengene vil bidra til å styrke digitalisering i havrelaterte utdanninger som blir tilbudt gjennom fagskoler, høyskoler og universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Les pressemeldingen her.

– Dette er gode nyheter for Diku. Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet med disse nye oppgavene, sier Diku-direktør Nybølet.