Aktuelt
Aktuelt
15.03.2021

Diku lyser ut 151 millioner til økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring

Diku lyser ut 84 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene og 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer.

– Mye er bra med høyere utdanning i Norge, men utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet må samarbeide bredere og mer systematisk om hva studentene lærer og hvordan de de lærer, og disse ekstra pengene gjør det mulig å ta litt større sjanser og forsøke ut nye ting, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

Utlysningene kom samme dag som KD og Asheim presenterte stortingsmeldingen Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Regjeringen ønsker et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv og mer studentaktive lærings- og vurderingsformer. Målet med meldingen er å sikre bedre sammenheng mellom det studentene lærer på studiet og virkeligheten de møter i arbeidslivet. 

–  Både ambisjonene i meldingen og midlene som lyses ut av Diku gir universiteter og høyskoler gode muligheter til å utvikle innovative prosjekter som gir studentene bedre læring. Erfaringen viser at det er viktig å inkludere studenter og arbeidslivsaktører tidlig i prosjektutviklingen for å lykkes med søknadene, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les mer om utlysningen Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning 
Les mer om utlysningen i Program for studentaktiv læring 

 Begge utlysningene har søkerwebinar i juni og frist 24. september.  

Trakk frem USN som godt eksempel 

I  lanseringen av stortingsmeldingen var flere utdanningsinstitusjoner, studenter med erfaring fra ulike praksisformer og en rekke arbeidslivsrepresentanter invitert for å fortelle om sine perspektiver og forventninger til meldingen. Her trakk statsråd Asheim frem Universitetet i Sørøst-Norge som et eksempel til etterfølgelse. Universitetet samarbeider med 180 bedrifter for å gi studentene relevant praksis i utdanningen – en modell de også presenterte i Dikus arrangement Kvalitetstid i januar. 

– Det USN har fått til er kjempeimponerende, sa Asheim.

 Les mer om stortingsmeldingen