Aktuelt
Aktuelt
20.03.2019

Diku lyser ut 300 millioner til kvalitetsutvikling

Søk midler til kvalitetsutvikling i høyere utdanning: Prosjekter som retter seg mot utdanningssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i land utenfor EU, SFU-ordningen (Sentre for fremragende utdanning) og til digitalisering for kvalitetsutvikling.

Hva kan du søke midler til?

Jobber du innen høyere utdanning? Nå lyser Diku ut midler til kvalitetsutvikling. (Foto: Brooke Cagle, Unsplash)

Nå er det mulig å søke om midler til å reise, lære, oppleve og samarbeide med kolleger, studenter og forskere i utdanningsprosjekter verden over.  Det kan også søkes støtte til prosjektsamarbeid, utvikling av felles kurs og pensum, samt seminarer, workshops og lignende. (Liste over de aktuelle programmene finner du nederst i artikkelen.)

Flere av utdanningsprogrammene legger vekt på aktiviteter som knytter utdanning tettere opp mot arbeidslivet gjennom for eksempel praksismobilitet.

Smilende Diku-direktør Harald Nybølet

-Dette er utlysninger som gir institusjonene mulighet til å videreutvikle kvaliteten til beste for studentene. Her kan du søke om alt fra å sende studenter på forskningspraksis til Canada - til å søke om midler til Sentre for fremragende utdanning (SFU). Alt fra ganske små og enkle tiltak til store prosjektsamarbeid innen kvalitetsutvikling. Vi håper på mange gode søknader fra institusjonene, sier Diku-direktør Harald Nybølet. (Foto: Tove Breistein)

NOTED for lærerutdanningene

Utdanningsprogrammet NOTED støtter samarbeid og studentutveksling mellom grunnskolelærerutdanningene i Norge og utlandet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har en klar oppfordring til lærerutdanningene:
– Her bør lærerutdanningene kaste seg rundt og søke! 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, portrett, foto: Marte Garmann

-Søk om NOTED-midler. Klar oppfordring fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

Flere spennende utlysninger kommer

I løpet av våren lyses det ut også 12 millioner til prosjekter som skal utforske og utvikle pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring. I Dikus program for kunstnerisk utviklingsarbeid vil det i løpet av året lyses ut 20 millioner. Mer informasjon kommer.

Webinar for alle interesserte

Det blir søkerwebinar for Partnerskapsprogram for Nord-Amerika og InternAbroad 13. juni klokken 14:00-14:45.

Klikk her for å gå til arrangementet. 

Aktuelle utlysninger

Her følger en liste over alle de aktuelle utlysningene:

SFU – Sentre for fremragende utdanning 
Midler pr. senter: inntil 40 000 000 NOK
Total utlysning: 125 000 000 NOK
Søknadsfrist: 29. april, 2019, kl. 12:00

NOTED - for lærerutdanningene
Midler pr. prosjekt: 2 500 000 NOK
Total utlysning: 15 000 000 NOK
Søknadsfrist: 29. april, 2019, kl. 12:00

UTFORSK Brasil
Midler pr. prosjekt: 600 000 NOK
Total utlysning: 3 000 000 NOK
Søknadsfrist: 31. mai, 2019, kl. 12:00

INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og innovasjon
Midler pr. prosjekt: 4 500 000 NOK
Total utlysning: 80 000 000 NOK
Søknadsfrist: 25. september, 2019, kl. 12:00

InternAbroad – Internasjonal praksismobilitet for studenter
Midler pr. prosjekt: 300 000 NOK
Total utlysning: 3 500 000 NOK
Søknadsfrist: 25. september 2019, kl. 12:00

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika 
Midler pr. prosjekt: 300 000 NOK
Total utlysning: 3 500 000 NOK
Søknadsfrist: 25. september, 2019, kl. 12:00

Forskningspraksis i Canada
Midler pr. prosjekt: 90 000 NOK
Total utlysning: 650 000 NOK
Søknadsfrist: løpende