Aktuelt
Aktuelt
05.02.2019

Dine elever kan lære politikk i praksis

Norske videregående skoler kan nå søke om å delta på Europeisk ungdomsparlament sin nasjonalsesjon i Oslo 11.–13. september.

– Europeisk ungdomsparlament (EYP) er stimulerende og lærerikt for både elever og lærere. Aktivitetene går rett inn i sentrale læringsmål i samfunnsfag på videregående skole, sier Anne Grønlie.

Grønlie er lærer på Drammen videregående skole. Hun har deltatt på en rekke nasjonale og internasjonale EYP-sesjoner sammen med elever.

 

Elever i klasserom sitter og følger med på noe, noen noterer på PC.

Alle videregående skoler inviteres til å søke om å delta på årets EYP-nasjonalsesjon. Søknadsfrist 15. mars. (Illustrasjonsfoto: Diku)

Elevene blir motiverte

På EYP-sesjonene fordeles elevene i ulike faglige komiteer, og jobber med resolusjonsforslag, etter modell av Europaparlamentet. Komiteene jobber med aktuelle globale spørsmål som miljø, flyktninger, menneskerettigheter og internasjonal politikk. En grunnidé er å utvikle en dypere forståelse for hvordan politiske institusjoner fungerer i praksis.

– Europeisk ungdomsparlament er overveiende elevstyrt, elevene er involvert på alle nivåer. De får jobbe faglig i dybden og blir veldig motiverte. Sosialt er det også, og de får venner i mange land. Alle videregående skoler burde engasjere seg i EYP, sier Grønlie.

Bli med

Årets nasjonalsesjon blir arrangert i Oslo 11.–13. september. Alle videregående skoler som tilbyr studiespesialiserende kan søke om å delta. Store deler av reiseutgiftene blir dekket.

Søknadsfrist: 15. mars

I alt 33 skoleklasser kommer til å få innvilget opphold, med fire deltakere fra hver klasse: tre elever og én lærer.

Informasjon og søknadsskjema

– Skoler fra storbyene våre har pleid å dominere, men vi ønsker også å nå fram til skoler som ikke har deltatt i EYP før. Gjerne også skoler i distriktene, sier Grønlie.

Nasjonalsesjonen går over tre dager i september. Det handler om team-building, komitéarbeid, debatter og avstemning. Alt går på engelsk.

– Det er veldig, veldig spennende. Jeg har aldri møtt en eneste elev som ikke har ment at dette er lærerikt og givende, sier Grønlie.

Portrett av Anne Christine Grønlie

– Alle videregående skoler burde engasjere seg i Europeisk ungdomsparlament, sier Anne Grønlie. (Arkivfoto: Privat)

Også lærerne lærer

Lærerne, som er delegasjonsledere for de ulike klassene, har et eget faglig opplegg.

– På de nasjonale sesjonene møter man lærere fra hele landet, og deler erfaringer og ressurser. Vi får også smakebiter på hva elevene jobber med, og må sette oss inn i ulike sakskomplekser, akkurat som dem. Så det er faglig læring på mange plan, sier Grønlie.

Vinnerne får reise ut

På den nasjonale sesjonen i Oslo kåres også fire vinnerklasser som får reise på en av to internasjonale sesjoner. Én lærer og tre elever fra to skoler reiser til hver av disse to sesjonene.

– De internasjonale sesjonene går over hele ti dager, og elevene lærer desto mer. Men for all del, det er kjempespennende å delta på nasjonale sesjoner også, forsikrer Anne Grønlie.

I tillegg får en skole (én lærer og tre elever) delta på en nasjonal sesjon eller et forum i utlandet, vanligvis Sverige eller Tyskland.

Fakta

Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever og lærere i videregående skole.

Forberedelse og deltagelse på en nasjonalsesjon EYP er relevant for læreplanene i videregående opplæring. Mye knyttes opp mot språk- og samfunnsfagene, men noen kan også relateres til naturfagene. Arbeidsspråket er engelsk.

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Denne artikkelen er opprinnelig fra 2017 og er blitt oppdatert i forbindelse med nasjonalsesjonen i 2019.