Aktuelt
Aktuelt
27.07.2020

Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

I forbindelse med Covid 19-pandemien lyser Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap. Norske utdanningsaktører kan søke støtte gjennom Diku når endelig utlysning kommer. Forventet søknadsfrist er i oktober. 

Utlysningen er knyttet til to tematiske satsinger:  

  • Digitalisering av utdanning (i sektorene høyere utdanning, skole/barnehage og fag- og yrkesopplæring 
  • Kreativitet og kultur (i sektorene skole/barnehage, ungdom og voksnes læring) 

Pandemien har vist et stort behov for å tilby utdanning via digitale flater, og målet for utlysningen er å styrke utdanningsinstitusjonenes muligheter til å tilby inkluderende utdanning av høy kvalitet via digitale flater.  

Kultursektoren har blitt særlig hardt rammet av pandemien, og målet for den andre utlysningen er økt inkludering og utvikling av ferdigheter gjennom kreativitet og kultur.   

Endelige og detaljerte utlysningstekster vil komme i slutten av august, og Diku vil følge opp med ytterligere informasjon og veiledning da.