Aktuelt
Aktuelt
25.11.2020

Engasjert i utdanning og internasjonalt samarbeid?

Nå kan du bli medlem av nominasjonskomiteen for United World College-ordningen. 

Diku søker nå etter nytt medlem til nominasjonskomiteen for UWC-ordningen. 

Hva er UWC-ordningen? 

United World Colleges (UWC) er en utdanningsbevegelse som samler ungdom mellom 16 og 19 år fra 155 land på 18 videregående skoler i 18 land. Alle skolene følger International Baccalaureate (IB) Diploma Programme.

UWC-skolenes mål er å fremme fred og bærekraftig utvikling og ønsker å inspirere unge mennesker til å bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet. Diku har i samarbeid med UWC Norge, en medlemsorganisasjon for tidligere og nåværende UWC-elever, ansvaret for UWC-ordningen i Norge.

I Norge nomineres 40 elever til UWC-skoler hvert år. 

Hvilke oppgaver har et medlem av nominasjonskomiteen? 

Diku har ansvar for oppnevning av den norske nominasjonskomiteen som består av fire medlemmer.

Den norske nominasjonskomiteen velger ut kandidatene og nominerer dem til ulike UWC-skoler. Elevene nomineres på bakgrunn av en skriftlig søknad og et personlig intervju.
 
Nominasjonsprosessen:

  • Et opplæringsmøte i begynnelsen av januar
  • Vurdering av cirka 150 søknader mellom 25. januar og 25. februar, omtrent 20 minutter per søknad
  • Gjennomføring av intervjuer i Oslo i uke 10

Kompensasjon

Oppdraget er lønnet med timebetaling tilsvarende sats for statlige utvalg som er kr. 478,- per time. 

I forbindelse med opplæringsmøtet i januar og intervjuene i mars vil reiseutgifter og losji dekkes etter rimeligste alternativ for tilreisende komitemedlemmer.

Hvem kan søke?

 Diku ser etter en person med følgende kvalifikasjoner for nominasjonskomiteen:
-    Undervisningserfaring fra IB-systemet
-    Erfaring fra utveksling og/eller lengre opphold til utlandet 
-    Erfaring med frivillig engasjement i samfunnet er en fordel

Slik søker du

Send søknad og CV til post@diku.no innen 10. desember 2020. 
Spørsmål? Ta kontakt med Anna Lena Jammer anna.jammer@diku.no