Aktuelt
Aktuelt
19.11.2019

Erasmus+: Mer enn 30 milliarder kroner i potten for 2020

Nå kan du søke om midler fra Erasmus+ for 2020. Mer enn 30 milliarder kroner ligger i potten, en økning på 12 prosent fra 2019. Les mer om alle mulighetene i Erasmus+ her.  

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram og dekker hele utdanningsløpet.  

Her finner du oversikt over hva du kan søke midler til og søknadsfrister for 2020:  

Grunnskole og barnehage  

Videregående opplæring  

Voksnes læring 

Høyere yrkesfaglig utdanning  

Høyere utdanning  

Idrett 

  • Idrett - Søknadsfrist: 2. april 2020 innen kl. 17:00 

 

Støtte til forberedende besøk og prosjektetableringsstøtte

Det er også mulig å søke om støtte til forberedende besøk for skoler, barnehager og opplæringsinstitusjoner som planlegger et Erasmus+ samarbeidsprosjekt eller utveksling. Søknadsfrist: Løpende

Er du ansatt i en organisasjon, institusjon eller bedrift kan du søke Diku om støtte til å etablere et prosjekt under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+. Søknadsfrist: Løpende

 

Hjelp til å søke   

For å gjøre søknadsprosessen lettere, arrangerer Diku ulike søkerseminarer hvor det gjennomgås hva som kjennetegner en god søknad, hvordan søknadsskjemaene fungerer og bistår med veiledning.  

8. januar 2020 arrangerer Diku søkerseminar for alle som forbereder en mobilitetssøknad. Les mer om arrangementet her.  

6. februar 2020 arrangerer Diku søkerseminar for alle som forbereder en søknad om strategiske partnerskap. Les mer om arrangementet her.