Aktuelt
Aktuelt
08.11.2019

Fagskolesektoren i vekst

– Norge trenger flere arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdanning. Vi vil bidra til å styrke og synliggjøre fagskolene, sier Diku-direktør Harald Nybølet.  Ny rapport fra Diku viser en fagskolesektor i vekst. 

Diku lanserer nå kunnskapsgrunnlaget Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2019.

 

Harald Nybølet. Foto: Tove Breistein

Satsing på fagskolene 

Det har vært store endringer i fagskolesektoren de siste årene, både når det gjelder skolestruktur og tallet på studenter og studietilbud. Endringstakten ser ut til å fortsette, forteller Diku-direktør Harald Nybølet: 

– Fagskolene er en satsing hos regjeringen. Det er et politisk ønske å utvikle sektoren for å svare på yrkesrettet kompetansebehov i det norske arbeidslivet. Fagskoleutdanningene er korte og mer spissede utdanninger som kan være gode alternativ til lengre akademiske utdanninger. 

Praksisnær og yrkesrettet  

En studie gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon og forskning og utdanning (NIFU) viser at halvparten av bedriftene som ble spurt vil rekruttere medarbeidere med fagskoleutdanning de neste fem årene. Fagskolesektoren er også et satsingsområde når det gjelder livslang læring. 

– Utdanningene er praksisnære og mange bruker fagskolene for å etterutdanne seg, oppdatere kompetanse eller for å spesialisere seg innen sitt arbeidsfelt, sier Nybølet. 

Hele sektoren i ett 

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning viser fagskolesektoren i tall og figurer og fungerer som er oppslagsverk over sektoren. Tilstandsrapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet:  

– Rapporten er i utgangspunktet laget som et kunnskapsgrunnlag for Kunnskapsdepartementets styring av sektoren.  Nå håper vi rapporten vil bli brukt av hele fagskolesektoren i kvalitetsarbeidet videre, ikke minst av fagskolene selv. Målet er å løfte sektoren frem og skape mer kunnskap om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge.  

– Det er mange som bidrar i dette arbeidet, denne rapporten er et av bidragene til en mer synlig fagskolesektor, understreker Nybølet.  

Tilstandsrapport for yrkesfagleg høgare utdanning 2019