Aktuelt
Aktuelt
12.12.2019

Fire nye sentre for fremragende utdanning

Fire nye fagmiljøer får status Senter for fremragende utdanning, med vertsinstitusjoner i Bergen, Oslo og Horten. Sentrene får totalt 137 millioner kroner over fem år.

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en prestisjeordning som skal stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning.

– Fagmiljøene som får denne statusen er fremragende på et internasjonalt nivå. De har vist at de er nyskapende i sitt arbeid med utdanning og har store ambisjoner for videre utvikling, sier direktør i Diku, Harald Nybølet. 

Etter tildelingen av fire nye sentre er det 12 fagmiljøer som har fått SFU-status.

– Sentrene er viktige pådrivere for utvikling av kvalitet i høyere utdanning, både på egen institusjon og for hele sektoren, sier Nybølet.

– Fortjener god undervisning

SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Dette gir fagmiljøene ressurser til å jobbe målrettet og langsiktig med utvikling av undervisningstilbudet sitt.

– Vi må ha flere miljøer som går foran i arbeidet med å utvikle variert undervisning av høy kvalitet, for alle studenter fortjener å få god undervisning. Samfunnet og arbeidslivet må også ha gode kandidater fra universiteter og høyskoler. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass flere sentre for fremragende utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Sentrene har et særlig ansvar for å spre kunnskap og praksis som fører til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor egen institusjon.

– Vi vet at forelesninger er den mest benyttede undervisningsformen, og det er et stort potensiale for en mer innovativ undervisning hvor blant annet teknologi i større grad blir tatt i bruk. Det må spres kunnskap om og forskes mer på andre måter å organisere god undervisning på og her spiller SFUene en viktig rolle, sier Nybø.

Fire sterke fagmiljøer

De fire sentrene som får SFU-status er: 

COAST er et konsortium innen maritim utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge er vertsinstitusjon, mens Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund og UiT Norges arktiske universitet er samarbeidspartnere.

SHE er et senter på medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette er et tverrfaglig senter innen helsefagene, med fokus på globale perspektiver på utdanning og at FNs bærekraftsmål blir en del av utdanningen.

CELL er et senter på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret har som mål å endre juristutdanningen i Norge. Med denne tildelingen har Universitetet i Oslo fire sentre for fremragende utdanning.

iEarth er et konsortium innen geofag og geovitenskap. Universitetet i Bergen er vertsinstitusjon, mens Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet og the University Centre in Svalbard er samarbeidspartnere.

Ekspertkomiteen som har vurdert SFU-søknadene har skrevet en generell tilbakemelding til søkere og finalister. Les den overordnede tilbakemeldingen fra komiteen.  Alle søknadene og komiteens vurderinger vil bli offentliggjort på diku.no.

 

Se offentliggjøring av vinnerne her: