Aktuelt
Aktuelt
30.06.2020

Flere hundre kurs åpne for permitterte og arbeidsledige

Over 13 000 ledige og permitterte får nå muligheten til å velge mellom 235 ulike nettbaserte kurs på alle utdanningsnivåer.  Mange av kursene starter opp allerede i slutten av juni. 

Kompetanse Norge og Diku har den siste måneden tildelt 85 millioner kroner i støtte til høyskoler, universiteter, høyere yrkesfaglig utdanning og videregående skoler som tilbyr nettbasert utdanning. Målet er å legge til rette for at de som har ledig tid akkurat nå kan skaffe seg kompetansepåfyllet de trenger for å stå sterkere i arbeidsmarkedet. 

Imponert over den raske oppskaleringen    

Det er tildelt midler til 46 ulike utdanningsinstitusjoner, som tilbyr mellom 1 og 25 ulike kurs til ledige og permitterte. Fagområdene med flest kurs er økonomi, administrasjon og ledelse (61 kurs), IKT og digitalisering (30 kurs) og helse- og sosialfag (25 kurs).

Direktør i Diku, Harald Nybølet, sier han er imponert over omstillingsviljen som norske utdanningsinstitusjoner har vist ved å raskt oppskalere de nettbaserte tilbudene sine.

– De har gjort en formidabel jobb, som for noen også fortsetter utover sommeren. Jeg håper permitterte og arbeidsledige benytter seg av denne muligheten og at kursene fylles opp.  Akkurat nå er riktig tidspunkt for å skaffe seg det faglige påfyllet som kan bidra til at flere kommer raskt tilbake i arbeid, sier Nybølet. 

Se oversikten over tilgjengelige kurs 

– Forskningen er entydig: Mangel på tid er en av de største hindringene for å delta i strukturert kompetanseheving. Det er nå endret. Over 400 000 personer har plutselig alt for mye ledig tid. De kursene som det nå deles ut midler til er nettbaserte og kan starte opp nesten umiddelbart, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Om tildelingene

  • Etter bevilgninger fra regjeringen, lyste Diku og Kompetanse Norge i mai og juni ut inntil 100 millioner kroner til oppskalering av nettbaserte utdanningstilbud for ledige og permitterte. 
  • Samtidig ble det norske dagpengeregelverket endret, slik at arbeidsledige skal kunne ta utdanning uten å miste retten til dagpenger.
  • 166 av 269 mottatte søknader ble innvilget, hvorav rundt halvparten (78) var innen høyere utdanning.
  • Tildelingen fører til oppskalering av 235 kurs som vil kunne nå 13 347 ledige og permitterte.

Se listen over tildelingene