Aktuelt
Aktuelt
17.09.2019

Fremragende utdanning er grønn utdanning

Bærekraft står i fokus som aldri før hos norske universiteter og høyskoler, og stadig flere institusjoner setter opp konkrete mål om bærekraft i sine strategier. 

 

En gruppe studenter sitter i terrenget og studerer naturen rundt seg.

RECITE-studenter på feltarbeid i Kina. Foto Vigdis Vandvik

Dette viser Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2019 utarbeidet av Diku, der årets temakapittel tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål (SDG) og arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet.  

Sentrene for fremragende utdanning (SFU) har også tatt tak i dette temaet. 

Behov for bærekraftig utdanning 

Et fagmiljø som aktivt jobber med å integrere bærekraftsmålene i sin undervisning er SFU Engage ved NTNU, som er et senter innen entreprenørskap.   

– Det har aldri vært viktigere å utdanne mennesker som kan gå ut i verden – enten det er til nye eller etablerte selskaper i næringslivet, til offentlig sektor, til NGOer, osv. – og være pådrivere for bærekraftig endring, sier Erik O’Donnell, bærekraftsansvarlig i Engage. 

Les mer om Sentre for fremragende utdanning 

Engage er et konsortium bestående av NTNUs entreprenørskole, Handelshøgskolen Nord Universitet, Spark NTNU, TrollLABS og Eksperter i team ved NTNU. 

– Vi opplever at studentene selv gir uttrykk for et stort behov for å lære om bærekraft. Samtidig vil ikke studentene «bare» lære, de vil også gjøre noe med bærekraft. De ønsker å påvirke verden i en mer bærekraftig retning, fortsetter O’Donnell. 

Utdanning av endringsagenter 

Hovedvisjonen til Engage er å gjøre studenter til endringsagenter. Utdanningen som SFUen utvikler er rettet mot alle studenter uavhengig av fagområde og ruster dem til å møte samfunnsutfordringer vi står overfor gjennom entreprenørskap. Engasjement og kreativitet står i sentrum. I praksis betyr dette tverrfaglig samarbeid i virkelige prosjekter som gir studentene kunnskap og kompetanse både i og utenfor klasserommet. 

– En av de viktigste, eller kanskje den viktigste, arenaen hvor vi trenger endring er innenfor bærekraft, sier O’Donnel. 

Innenfor Engage-økosystemet finnes det flere studentdrevne oppstartsbedrifter som jobber med tema innenfor bærekraft. 

Mobilisering for grønn undervisning 

Dikus kartlegging i Tilstandsrapport for høyere utdanning viser at institusjonene mobiliserer for omstilling på tvers av ledelse, fagmiljøer og studenter. Jo nyere universitetenes og høyskolenes strategier er, desto mer vektlegges samhandling med samfunnet når det gjelder bærekraft.  

Økt fokus på bærekraft innen utdanning er i tråd med regjeringens prioriteringer. Under lanseringen av tilstandsrapporten var forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tydelig på at hun ønsker at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn og bærekraftig økonomi.  

– Vi har de kunnskapsmiljøene som skal til for å klare å nå det målet. Og jeg er sikker på at vi også har de studentene som kan ta dette inn i framtiden og være med på å forme og skape det nye grønne arbeidslivet, sa Nybø under Dikus lansering av årets tilstandsrapport.

Nærbilde av blå blomster, med høye fjell i bakgrunnen.

Bilde fra feltarbeid i Kina. Foto: Vigdis Vandvik.

Samfunnsrelevant fremragende utdanning 

Et kunnskapsmiljø som daglig jobber med bærekraft, både når det gjelder faglig innhold og metode i utdanningen, er Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).  

Her er to nye emner satt opp på timeplanen – et emne for hvert av bærekraftmål 14 og 15: Liv under vann og Liv på land.  I mai ble studentaktiv undervisning, vurdering og formidling kombinert for studentene som tok disse emnene da de deltok i et postersymposium i vrimlearealet på Høyteknologisenteret

Masterprogrammet i biologi som tilbys ved instituttet er listet opp under SDG-relevante studier ved UiB. UiB er også FNs vertsinstitusjon for bærekraftsmål 14. 

Les mer: UiB setter bærekraft på timeplanen 

Som støttespiller og rådgiver innen undervisningsutvikling har instituttet med seg bioCEED, en SFU ved UiB og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). bioCEED legger vekt på å utvikle emner og utdanninger som kobler vitenskapelig kunnskap, praktiske ferdigheter og ikke minst samfunnsrelevans.  

SFU-utsprunget kurs 

SFU-status gav grobunn for INTPART-prosjektet RECITE, drevet av Vigdis Vandvik ved Institutt for biovitenskap UiB og Sehoya Cotner ved University of Minnesota. En sentral del av prosjektet er å la studentene reise på feltarbeid der de deltar i forskningprosjekt, og i tillegg intervjuer lokalbefolkningen om bærekraftsspørsmål. Studentene har dratt til Svalbard, Peru og Kina. 

Prosjektet er et samarbeid mellom UiB, NORCE og UNIS i Norge, Chinese Academy of Sciences og University of Arizona. Målet er å bli ledende innen klimaforskning, opplæring og utveksling.  

– Studentene har stort utbytte av disse kursene. De får praktisk erfaring med forskning på effekter av klima og miljøendringer, de får jobbe sammen med forskere og studenter fra andre land, og de får innsikt i lokalbefolkningens meninger, behov, og kunnskap. Samtidig har disse prosjektene innebygde paradoks - vi reiser langt og mange, og har dermed et stort klima- og miljøavtrykk. Vi må vurdere om dette er noe vi kan og bør fortsette med i fremtiden, forteller Vandvik. 

På bloggen til biologistudenter ved UiB kan man lese om studentenes opplevelser i kurset, både samtale med lokalbefolkning og læring av feltmetoder i biologisk forskning. Bloggen inneholder også erfaringene til studenter som har deltatt i arbeidspraksis i et eget kurs. 

Flere sentre for fremragende utdanning 

I år søkte flere norske fagmiljøer om status som Senter for fremragende utdanning. Da fristen gikk ut 29. april hadde Diku mottatt 22 søknader.  

Linda Rutledal, prosjektleder for SFU ved Diku, sier at flere av årets søkere har fokus både på bærekraft og FNs bærekraftsmål. Sterke utdanningsmiljøer i Norge har mye oppmerksomhet på tema som løftes frem av Nybø og i tilstandsrapporten. 

Ekspertkomiteen for SFU har valgt ut syv finalister som får besøk av komiteen nå i september. Etter besøkene utarbeider ekspertkomiteen en innstilling for tildeling. Styret i Diku vil ta endelig beslutning om tildeling av SFU i desember 2019. 

Les om medlemmene i ekspertkomiteen