Aktuelt
Aktuelt
15.06.2020

Gjør deg klar for nye Erasmus+

Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program. – Det er muligheter aktørene i utdanningssektoren bør benytte seg av, mener fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.   

– Erasmus+ er et viktig virkemiddel i arbeidet med å heve kvaliteten på norsk utdanning og kan bidra til å løse mange av de oppgavene man uansett skal jobbe med i utdanningssektoren. Vi håper derfor at både nye og allerede erfarne søkere ser mulighetene som ligger i programmet.

– De siste årene har vi opplevd en jevnt økende interesse for Erasmus+ i Norge, og denne trenden ønsker vi å forsterke i den kommende programperioden, sier Pedersen.   

Hva er nytt? 

Det er knyttet stor spenning til hva som er nytt i den kommende programperioden. Fortsatt er det mye som er uavklart, men noe vet vi allerede.

– Innen høyere utdanning er «blandet mobilitet» en av nyhetene. Det er et tiltak som kombinerer fysiske korttidsopphold med komplementerende virtuelle komponenter, forklarer Pedersen. 

Nøyaktig hvordan dette tiltaket vil utformes er ennå ikke klart, men Diku vil komme med ytterligere informasjon så snart mer er avklart.  

Ny akkrediteringsmodell

En viktig nyhet innen grunnopplæring er at det nå åpnes for elevmobilitet i grunnskole og videregående skole (studiespesialisering). En annen nyhet er ordningen med et Erasmus-medlemskap. 

– Det er en ny akkrediteringsmodell som skal gjøre det enklere med gjentatt deltakelse i programmet. Det gir mulighet til å delta med et langsiktig og strategisk perspektiv, og skal gjøre det administrative arbeidet enklere, forklarer Pedersen.

Frist for å søke om akkreditering er 29. oktober 2020, kl. 12. Allerede nå kan du lese mer om akkreditering og hvordan du søker under utlysningene innen skolefag- og yrkesopplæringen og voksenopplæringen.  

– Fag- og yrkesopplæringen har hatt en ordning med akkreditering i flere år, men denne utvides nå også til skolesektoren og voksnes læring. Den bredere akkrediteringsordningen for høyere utdanning (ECHE) videreføres også, og her var søknadsfristen allerede 26. mai, forklarer Pedersen. 

Jobber du innen barnehage, skole eller voksenopplæringen? Her forteller Diku-direktør Harald Nybølet om dine muligheter i det nye programmet:

Enklere å delta

Å gjøre det enklere å delta, er et stikkord for den nye programperioden. Inkludering er nemlig ett av de viktigste prinsippene det nye programmet bygges på. 

– Det er et mål å favne flere i det nye programmet. Det betyr blant annet at det legges opp til mindre partnerskap, og inkludering av mindre institusjoner, organisasjoner, skoler og bedrifter. Også i administreringen av partnerskapene legges det opp til betydelige forenklinger.

Ved siden av inkludering, vil kvalitet og eksellense være fremtredende i det nye programmet. Det vil derfor åpnes for flere muligheter der erfarne programdeltakere vil få muligheter til å søke om midler til store og komplekse prosjekt.

– Både Europeiske universiteter og Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring, som har hatt pilotutlysninger i inneværende periode, blir faste tiltak i det nye programmet.  

Evolusjon, ikke revolusjon

Til tross for nyhetene, vil erfarne søkere kjenner igjen de aller fleste tiltakene og oppbyggingen av programmet. 

– Det er viktig å understreke at det aller meste vil fortsette inn i ny programperiode. Vi snakker om en evolusjon av programmet, ikke revolusjon. Det vil bli en økning i budsjettet, men på nåværende tidspunkt er det usikkert hvor stor økningen blir, sier Pedersen. 

Hold deg oppdatert

I arbeidet med å forberede norsk utdanningssektor på en ny programperiode, vil Diku jobbe for å gi god informasjon i flere formater. Erasmuspluss.no har fått ny forside og en ressursside hvor vi fortløpende legger ut informasjon om nye Erasmus+. 

– Det kan være lurt å kikke innom med jevne mellomrom. I tillegg vil vi komme med nyttig informasjon i videoformat og digitale møter gjennom høsten. Det er naturlig at ny programperiode for Erasmus+ vil bli tema i mange av møtepunktene mellom Diku og sektoren framover, sier Pedersen og legger til: 

– Samtidig vil vi selvsagt fortsatt jobbe med å spre gode resultater til inspirasjon og motivasjon til både nye og erfarne søkere.  

Vedtas høsten 2020

Det er ventet at selve programmet og budsjettet vedtas i løpet av høsten 2020, og at hovedutlysningen vil komme sent på høsten med søknadsfrister vinter/vår 2021.

For Norges del må også Stortinget gi sin tilslutning til norsk deltakelse i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.