Aktuelt
Aktuelt
30.10.2020

Høye ambisjoner for internasjonal studentmobilitet

Diku-direktør Harald Nybølet mener stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet har ambisiøse mål som vil kreve en kulturendring i utdanningssektoren. 

Fredag 30. oktober la forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim frem stortingsmeldingen «En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning»

– Vi ser fram til å bidra i oppfølgingen av meldingen og vil være en pådriver for arbeidet med studentutveksling. Økt utveksling er en viktig del av arbeidet med å styrke kvalitet og læringsutbytte for studenter i høyere utdanning, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Krevende bakteppe

Melding legges frem med den pågående koronapandemien som bakteppe. 

– Pandemien har på kort sikt fått store konsekvenser for studentutveksling i Norge. Men koronasituasjonen har også understreket betydningen av internasjonalt samarbeid og akselerert utviklingen innen digital undervisning. Vi må jobbe for at vi så raskt om mulig kommer tilbake til en normalsituasjon, samtidig som vi må ta med oss nye muligheter for internasjonalt samarbeid og utveksling.   

 – Vil kreve mye av mange

Nybølet mener meldingen er ambisiøs og at utvekslingens plass i studieprogrammene må endres om sektoren skal nå de langsiktige målene. 

– Regjeringens langsiktige mål om at 50 prosent av studentene skal ha et utenlandsopphold i løpet av sin studietid, vil kreve mye av mange institusjoner. Utvekslingsoppholdene må bli en integrert del av ethvert studieprogram, og sees på som en naturlig del av det øvrige kvalitets- og utviklingsarbeidet. Det vil for mange innebære en kulturendring, og jobben må gjøres av institusjonene selv, sier han.  

I stortingsmeldingen forventer regjeringen blant annet at alle institusjoner på sikt innfører en ordning hvor studenten selv aktivt må melde seg av utenlandsoppholdet, såkalt aktiv avmelding. Institusjonene kan selv bestemme hvordan og når dette innføres.  

– Å gjøre utveksling til noe studentene aktivt må velge bort kan være et grep som snur på tankegangen rundt studentutveksling, mener Diku-direktøren. 

Nye midler

Nybølet varsler også at Diku vil lyse ut midler som skal støtte opp om arbeidet med økt studentutveksling i løpet av vinteren.  

– I tillegg vil vi legge til rette for erfaringsdeling og skape møteplasser hvor felles utfordringer og løsninger kan løftes opp og diskuteres nasjonalt, sier han. 

Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet vil være tema i Dikus nye nettmøteserie «Kvalitetstid». Nettmøtet om studentmobilitet arrangeres tirsdag 24. november kl. 9-10.