Aktuelt
Aktuelt
12.02.2019

Internasjonal mulighet for lærerstudenter

– NOTED gir oss muligheter for langsiktig arbeid med internasjonalisering på grunnskolelærerutdanningen. Nå skal vi etablere et strømlinjeformet system for studentutveksling med vår partner i Sør-Afrika.

 

NOTED:– Å kunne tilbringe et helt semester i Sør-Afrika er en kjempemulighet for våre studenter, sier Espen Helgesen (t.v.). Her sammen med HVL-kollega Erlend Eidsvik, som har støtte fra Utforsk for å samarbeide med UKZN, mens Helgesen har støtte fra NOTED. Foto: Espen Helgesen

– Å kunne tilbringe et helt semester i Sør-Afrika er en kjempemulighet for våre studenter, sier Espen Helgesen (t.v.). Her sammen med HVL-kollega Erlend Eidsvik, som har støtte fra Utforsk for å samarbeide med UKZN, mens Helgesen har støtte fra NOTED. Foto: Espen Helgesen

Espen Helgesen er førsteamanuensis på fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett
ved Høgskulen på Vestlandet (HVL):

– Målet er å få flere studenter til å ta utvekslingsopphold utenlands. Da må vi gi dem et reelt tilbud. Vi skal lage et strømlinjeformet system for utveksling, hvor studentene får studiepoeng og følger normal studieprogresjon, forklarer Helgesen.

Unik mulighet


I vårsemesteret 2020 skal de første HVL-studentene til Sør-Afrika, mens de fem første sørafrikanske lærerstudentene kommer til Bergen.

 

NOTED: Lotusville Primary School i Durban er en av samarbeidsskolene som studenter fra HVL vil få tilbud om utveksling fra og med våren 2020. Foto: Espen Helgesen

Lotusville Primary School i Durban er en av samarbeidsskolene som studenter fra HVL vil få tilbud om utveksling fra og med våren 2020. Foto: Espen Helgesen

– Dette er en unik mulighet til å få relevant internasjonal erfaring. Når du senere skal ut og søke jobb, gjelder det å ha en søknad som skiller seg positivt ut. Utvekslingsopphold utenlands, særlig i et land som Sør-Afrika, gir deg en helt annen type erfaring og kompetanse, understreker Helgesen.

Opplegget er en kombinasjon av undervisning, inkludert eksamener, og praksis. De norske studentene skal ha praksis i sørafrikanske skoler, som jevnt over har en helt annen ressurssituasjon enn norske.

– Det blir spennende. Å få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser blir en viktig og nyttig erfaring, tror Helgesen.

Internasjonalt semester


Sjette semester er blinket ut som internasjonalt semester for lærerutdanningen på HVL. Dette er vinduet hvor HVL-studentene kan dra ut. Men ikke bare det.

– Vi ønsker å utvikle et fullstendig engelskspråklig undervisningstilbud på sjette semester, slik at vi kan ta imot studenter fra hele verden. Et internasjonalt semester for våre studenter og internasjonale studenter.

Praksisopphold skal være en integrert del av utvekslingen, og digitale verktøy skal gi enda bedre læring og samarbeid over landegrensene.

– Vi skal inkludere digitale verktøy for å knytte de norske og sørafrikanske studentene tettere sammen, sier Helgesen.

Vil utvide samarbeidet

Samarbeidet handler om studentutveksling, først og fremst. Men ambisjonene går mye lengre.

– Vi har lagt inn en forskningskomponent i prosjektet, det handler om å dokumentere bruk av digitale verktøy i samarbeidet, sier Helgesen.

Tenker langsiktig


Han betrakter NOTED-støtten som et utgangspunkt for å tenke langsiktig. I tillegg trekker han fram NOTED-prosjektmøtene som Diku arrangerer.

– NOTED-prosjektmøtene er en glimrende arena for å møte andre med lignende prosjekter. Det er nyttig og lærerikt å utveksle erfaringer. Selv om vi samarbeider med ulike land, er utfordringene like, så det foregår mye læring i disse møtene, sier Helgesen.

– Mobilitet av ansatte står sentralt i samarbeidet. Det er veldig positivt på alle måter, også med tanke på å kunne etablere framtidig faglig samarbeid. Vi har klare ønsker og ambisjoner om at samarbeidet vil inspirere til framtidig forskningssamarbeid, understreker Helgesen.

Ingen tilfeldighet


Høgskulen på Vestlandet (HVL) nådde gjennom med hele tre søknader i forrige utlysning (2017). Det er langt fra tilfeldig. Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved HVL har nemlig blinket ut internasjonalisering som strategisk satsing, forteller Sigurd Sandvold, fakultetets prodekan.

 

– NOTED er viktig for utviklingen av kvalitet i fagporteføljen vår, sier prodekan Sigurd Sandvold ved HVL.

– NOTED er viktig for utviklingen av kvalitet i fagporteføljen vår, sier prodekan Sigurd Sandvold ved HVL. (Foto: Privat)

– Da forrige NOTED-utlysning kom, sendte vi i fakultetsledelsen ut sterke signaler til fagmiljøene om å søke. Vi er glade for at mange miljøer kastet seg rundt. At tre prosjekter fikk støtte, vitner om en veldig god innsats, sier Sandvold.

Han har allerede varslet miljøene om at ny utlysning er på vei, og håper på flere gode HVL-søknader også til årets utlysning.

– Både vi og departementet har store ambisjoner for kvalitet og utvikling av lærerutdanningen, inkludert mobilitet av studenter og ansatte. At departementet følger opp med denne typer utlysninger, er veldig bra. Vi bruker NOTED strategisk i vår faglige utvikling, understreker Sandvold.

-Her bør lærerutdanningene kaste seg rundt og søke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø med forventninger til årets utlysning i NOTED.

Ser frem til ny utlysning


HVL bruker NOTED til å utvikle tettere samarbeid med utvalgte partnere i utvalgte land.

– Vi bruker NOTED til å få til bedre koblinger mellom forskning og utdanning. Og til å stryke praksisaspektet. Og til å utvikle felles kurs. I NOTED kommer vi tettere på våre partnere, også på ledelsesnivå. Det gir mange spennende muligheter og genererer ny aktivitet.

Sandvold viser til at HVLs samarbeid med universitetet i Kwazulu-Natal ble løftet fram under statsrådens delegasjonsreise til Sør-Afrika i november 2018.

– NOTED er veldig nyttig for vårt arbeid, og vi er veldig fornøyd med at det nå kommer en ny utlysning. NOTED hadde også relativ høy suksessrate sist, så det er relativt realistisk å kunne få innvilget søknader, sier Sigurd Sandvold.