Aktuelt
Aktuelt
14.12.2020

Kompetanseheving i virtuell mobilitet

Gjennom samarbeid med American Council in Education ønsker Diku å vise hvordan COIL kan benyttes som verktøy for digital internasjonalisering i norsk sektor.

 

Collaborative Online International Learning (COIL) er en metode for digital internasjonalisering og virtuell mobilitet. 

Flere institusjoner jobber med å utvikle slike piloter, men inntrykket er at det er ønske om og behov for generell kompetanseheving innen feltet i sektoren.

Norske læresteder deltar i COIL-samarbeid

Fem norske og fire amerikanske institusjoner er nå i full gang med et intensivt opplæringsprogram kalt «Rapid Response Virtual Exchange/COIL Transformation Lab: U.S.–Norway» for å fremme institusjonell kompetanseheving og strategisk satsning knyttet til internasjonalt samarbeid. Institusjonene inngår i samarbeid finansiert gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika. 

Formålet med tiltaket er å gi norske læresteder kompetanseheving knyttet til COIL som metode og styrke etablerte partnerskap mellom norske og amerikanske institusjoner. Institusjonene som deltar skal også bidra til erfaringsdeling i sektoren. 

- Digitalt samarbeid og virtuell utveksling er verdifulle supplement til fysisk mobilitet. Vi skal ikke slutte med fysiske møter eller tradisjonell mobilitet, men miljømessige, økonomiske, sosiale og tidsmessige faktorer tilsier mer digitalt samarbeid, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

- Diku har arbeidet for å styrke samarbeidet med Nord-Amerika i mer enn ti år. Vi er svært tilfreds med at fem institusjoner i Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika har valgt å delta i opplæringen med ACE som vår mentor, fortsetter Nybølet.

Koronatiltak

Som et svar på mobilitetskrisen i forbindelse med covid-19 pandemien, har ACE utviklet en kortversjon av sitt verktøy Transformation Labs, hvor de i samarbeid med relevante partnere tilbyr en intensiv lab i partnerskap mellom amerikanske og norske institusjoner. 

Institusjoner som er valgt ut vil gjennomgå et tremåneders opplegg der deltakerne får kompetanseheving, og i samarbeid skal gjennomføre felles emner/kurs med COIL.

Hver institusjon har satt ned et team representert av administrativt- og faglig ansatte som skal identifisere relevante problemstillinger, leveranser og ressurspersoner som er sentrale for å ta i bruk metoden for virtuell utveksling ved sin institusjon.

ACE og tilknyttede eksperter veileder institusjonene og gjennomfører evalueringer av arbeidet som gjøres.

De fem partnerskapene som er valgt ut til å delta i tiltaket er:   

  • Lovisenberg diakonale høgskole og The Ohio State University 
  • OsloMet og Gallaudet University 
  • Høgskulen på Vestlandet og Indiana University of Pennsylvania 
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Stony Brook University  
  • Norges teknisk-vitenskapelige universitet og The Ohio State University

Les mer om samarbeidet med ACE i pressemelding på acenet.edu.

Samarbeid med American Council in Education

American Council on Education (ACE) er en medlemsorganisasjon for mer enn 1700 universiteter og relaterte organisasjoner i USA og internasjonalt. 

Organisasjonen er den største organisasjonen i USA som jobber for og med akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner for å forme effektiv politikk og fremme innovativ praksis av høy kvalitet innen utdanningsfeltet.