Aktuelt
Aktuelt
19.02.2020

Kunstnerisk utviklingsarbeid på mange arenaer

Seminar for stipendiatveiledere, konferanser, lanseringer og tildeling av prosjektmidler: For deg som er interessert i kunstnerisk utviklingsarbeid skjer det mye fremover.

 

Kvinne fremst i bildet som holder opp en t-skjorte med påsydd billedcollage.

Vårsamling og veilederseminar 

Vårens Artistic Research Forum arrangeres på Klækken hotell, Hønefoss, 16.-18. mars. På forumet presenterer og diskuterer stipendiatene sine prosjekter i en tverrfaglig kontekst.

Den 16. mars er det seminar for veiledere etterfulgt av åpning av forumet med kunstneriske innslag av stipendiater. Årets veilederseminar tar utgangspunkt i hvilke forventninger veiledere møter, men også hva man som veileder kan gjøre dersom stipendiatene møter utfordringer utenom det faglige.  

Påmelding innen 21. februar 2020:

Påmelding til Artistic Research Spring Forum 2020

Påmelding til Veilederseminar

Aktiviteter i forskerskolen 

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid arrangerer jevnlig seminarer og forum for stipendiater knyttet til program som fører fram til ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt stipendiater tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.  Det er nå 75 stipendiater tilknyttet forskerskolen som er tatt opp i ph.d.-program og 23 stipendiater som er tatt opp i Stipendiatprogrammet.  19 av disse er tilknyttet institusjoner som ikke har eget doktorgradsprogram.

Per i dag består forskerskolen av fem seminarer og fem Artistic Research Forum, hvorav tre forumer inkluderer presentasjoner. Datoer for arrangementene fastsettes av styret ca. ett år i forveien, og oversikt publiseres fortløpende på www.diku.no/arrangementer. Seminar 1-3 må være gjennomført før man kan delta på seminar 4-5. Invitasjon til seminarer sendes direkte til stipendiatene, som har ansvar for å melde seg på innen gitte frister.

Fremover vil vi i større grad være restriktive med å åpne for etterpåmelding til seminarer, for å sikre av vi har nok moderatorer/gruppeledere og at alle får satt seg inn i forhåndsdelt materiale. 

Les mer om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Dialogmøte 

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer norske institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte den 3. juni. Her kan alle institusjoner som benytter seg av forskerskolens undervisningstilbud delta, dvs. både gradsgivende institusjoner og institusjoner foreløpig uten tilbud om doktorgradsutdanninger.

Møtet skal være en arena for gjensidig dialog hvor utfordringer og muligheter kan adresseres og drøftes i fellesskap og på tvers av institusjoner. Dialogmøtet arrangeres i år på Norges musikkhøgskole i Oslo. 

Påmelding innen 20. mai 2020.

Påmelding til dialogmøte om nasjonal forskerskole

Rett til å bruke tittelen ph.d. 

Da ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet, besluttet Kunnskapsdepartementet at uteksaminerte stipendiater fra stipendiatprogrammet ikke ville få tildelt graden. Det har pågått prosesser ved de gradsgivende institusjonene for å avklare spørsmålet om tidligere uteksaminerte stipendiater kan søke om å benytte tittelen ph.d.

Kunnskapsdepartementet fastslo i brev datert 17. januar 2020 at institusjoner kan foreta en ny faglig vurdering av kompetansen til tidligere stipendiater fra stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid, og med eventuelle tilleggskrav tildele graden ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Institusjoner kan ikke tildele tittelen uten en slik vurdering. Institusjonene kan komme til å ha ulik praksis for om de åpner for en slik vurdering og hvordan vurderingen i så fall vil bli gjennomført. 

Tildeling av prosjektmidler

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid mottok 15 søknader med en samlet søknadssum på nær 80 millioner innen fristen 15. oktober 2019. Programstyret har i år omkring 18,5 millioner inklusiv stipendiatstillinger til fordeling. Alle søknadene har vært vurdert av tre individuelle fagfeller. Programstyret vil fordele prosjektmidlene i neste styremøte, og resultatet av tildelingen offentliggjøres på diku.no innen 16. mars. Ny utlysning kunngjøres i juni.

Det er i dag 15 aktive prosjekter som er finansiert av PKU. Årsrapportene viser en stor aktivitet knyttet til prosjektene, både i inn- og utland. 9 av prosjektene skal presenteres under høstsamlingen i Trondheim.

Høstsamling 2020 

Høstens Artistic Research Forum arrangeres 13. – 14. oktober 2020 på NTNU i Trondheim. Forumet vil ha presentasjoner av forskningsprosjekter finansiert av PKU, samt stipendiatprosjekter ved de norske institusjonene. Det blir to spennende dager med parallelle sesjoner.  Vi får også sluttpresentasjon og konsert av stipendiat ved NTNU, Stian Westerhus. 

Keynote-speaker er Kodwo Eshun fra Otolith Group, som arbeider i skjæringsfeltet mellom bevegelige bilder, lyd, performance, installasjoner og kuratering.  

Åpen workshop i Research Catalogue 

15. oktober arrangeres en workshop i bruk av Research Catalogue i Trondheim. Research Catalogue (RC) er en internasjonal database for kunstnerisk utviklingsarbeid. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er portalpartner, og stipendiater og prosjekter med støtte fra PKU plikter å offentliggjøre og arkivere resultatene av sine prosjekter i PKUs portal i RC. Portalen er således arkivet for programmets faglige virksomhet. Innholdet er ikke fagfellevurdert.

Workshopen er gratis, men du må registrere deg innen 1. september.

Påmelding til workshop.

One more time, let´s do it again!  

VIS inviterer til innsending av bidrag til utgave nummer 5, med temaet One more time, let´s do it again! Redaktør er Trond Lossius. Frist 1. juni 2020. 

Bidrag kan leveres på et av hovedspråkene, som er norsk, svensk og dansk, eller på engelsk. Les mer om VIS og lever bidrag

VIS er et digitalt tidsskrift om kunstnerisk utviklingsarbeid i Norden. Tidsskriftet kommer med to årlige utgaver, som hver inneholder 5-9 fagfellevurderte eksposisjoner. VIS er et samarbeidsprosjekt mellom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Stockholms konstnärliga högskola. Målsetningen er å styrke det nordiske samarbeidet om kunstnerisk utviklingsarbeid, samt bidra til kunnskap, innsikt og bevissthet omkring de kunstneriske prosessenes metoder og etikk.

Den første utgaven ble lansert i januar 2019. VIS #3 «History now» lanseres 4. mars med et arrangemet på Historisk Museum i Stockholm. Redaktør er Magnus Bärtås ved Konstfack i Stockholm: «Numret innehåller 8 expositioner där konstnärlig praktik behandlar historiens manifestationer i nuet. Vi möter iscensättningar och omtagningar av historiskt material genom performance, dans, film, bildkonst och musik. Nedslag i History Now-numret görs – inte minst demonstrerar Behzad Khosravi-Noori ”själfångar-kameran”, en föregångare till polaroidkameran som hans morfar en gång använde i Teherans arbetarkvarter».

VIS #4 med tittelen «Affecting material and technique» blir publisert i september. 

Nordisk sommerskole 

Den nordiske sommerskolen Summer Academy for Artistic Research (SAAR) arrangeres i Helsinki, Finland, 9. - 15. august. University of the Arts Helsinki (Uniarts Helsinki) er organisator.

Det er seks plasser til stipendiater fra Norge, og interesserte kan melde seg til pku@diku.no innen 20. februar 2020. Mer informasjon om nordisk sommerskole 

PKU på Arts Research Africa 

I januar deltok fagdirektør Geir Strøm på konferanse om kunstnerisk forskning i Johannesburg i Sør-Afrika. Konferansen var arrangert av Arts Research Africa ved University of Witswatersrand, Wits School of Arts og var den første av sitt slag. Det var over 60 innledere fordelt på tre parallelle sesjoner, samt hovedinnlegg. 

I en serie innlegg om krav til forskerutdanning presenterte Strøm ​«Den norske modellen», som inkluderer en nasjonal forskerskole drevet av Diku, samt at han orienterte om kravene til den nye ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Strøm deltok også i en debatt om formidling og publisering av kunstnerisk forskning, og presenterte tidsskriftet VIS.  

Internasjonal konferanse i Bergen 

Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, er vertskap for 11th SAR International Conference on Artistic Research 2020. Konferansen arrangeres 25. – 27. mars og har temaet Crisis Collective! 

Mer informasjon om konferansen.