Aktuelt
Aktuelt
26.02.2019

– Lærlingene som kommer er motiverte!

Ny Diku-rapport: Å tilføre bedriften verdifull og annerledes kompetanse er blant de viktigste grunnene til at norske bedrifter tar inn utenlandske lærlinger og studenter på praksisopphold.

Nye ideer og perspektiver, økt kunnskap om internasjonale muligheter og mer utadrettet bedriftskultur blir også oppgitt som viktige bidrag til bedriften.

Det kommer frem i en ny rapport fra Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Diku har gjennomført en spørreundersøkelse blant norske bedrifter som har tatt imot internasjonale lærlinger og studenter gjennom det europeiske utdanningsprogrammet Erasmus+.

 

I de fire årene fra 2014 til 2017 hadde totalt 3202 utenlandske lærlinger praksis i Norge gjennom Erasmus+. I samme periode hadde til sammen 3989 internasjonale studenter praksisopphold her. De fleste lærlingene og studentene kom fra Tyskland og Frankrike.

For studenter er det mest vanlig at oppholdet varer mellom fire og seks måneder. Likevel er det mange som har kortere opphold enn dette, og noen har lengre. De fleste lærlingene har korte opphold på under en måned, men det er også en stor andel som har opphold på 2–3 måneder eller lenger.

Samfunnsansvar og rekruttering

Bedriftene i undersøkelsen er stort sett positive til å ta imot internasjonale lærlinger og studenter og ønsker å fortsette med ordningen. Samtidig rapporterer de at det er ressurskrevende. De etterlyser mer informasjon om ulike sider ved praksisordningen og klarere retningslinjer for gjennomføring.

Mange av bedriftene mener at det er et samfunnsansvar å tilby muligheter til lærlinger og studenter, samt å rekruttere for å videreføre fagkunnskap i bedriftene. I tillegg mener de det er positivt at de internasjonale praksisordningene kan gi tilgang til fleksibel arbeidskraft og nye perspektiver i det daglige arbeidet.

«De som kommer er virkelig ungdom som vil noe! Det er det kanskje ikke alle som tenker på», sier en av de som er intervjuet i undersøkelsen.

Stort engasjement

Bedrifter med lærlinger oppgir at det i stor grad er kontakt med den lokale skolen som motiverer dem til å ta imot lærlinger fra utlandet. Utdanningsprogrammet Erasmus+ som gjør dette mulig, har de liten kjennskap til. Flere av de som rekrutterer og tilrettelegger for utenlandske lærlinger og studenter har selv erfaring med praksis i utlandet eller har utenlandsk bakgrunn.

Undersøkelsen viser at bedriftene har et stort engasjement for sine utenlandske lærlinger og studenter og opptrer samvittighetsfullt for å gjøre oppholdet til en god opplevelse.

Les rapporten: Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis