Aktuelt
Aktuelt
09.04.2019

Midler fra Diku førte til millionstøtte fra Erasmus+

Har du ambisjoner om å nå opp i konkurransen om midler til utdanningssamarbeid innen Erasmus+, men trenger friske midler for å jobbe med søknaden?

100 000 kroner i prosjektetableringsstøtte førte til 9 millioner kroner fra Erasmus+ for instituttleder Monica Aakre.

Er du ansatt i en organisasjon, institusjon eller bedrift, kan du søke Diku om støtte til å etablere et prosjekt under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+. Støtten skal bidra til at søkerne når opp i europeiske konkurranser om prosjektmidler.

Søknadsfristen er løpende, det vil si at du kan søke om midler gjennom hele året.

Ga mulighet til å reise

– Prosjektstøtten fra Diku var ekstremt viktig. Vi hadde ikke greid å skrive Erasmus+-søknaden uten, sier Bente Monica Aakre, instituttleder på Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

100 000 kroner fra Diku til Erasmus+ prosjektetablering ga henne 9 millioner kroner til et stort, treårig Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt, med samarbeidspartnere i India, Israel og Europa. Prosjektet Optometry Curriculum for Lifelong Learning through Erasmus handler om å harmonisere optikerutdanningene for å fremme mobilitet av studenter og etter hvert også optikere.

– Skal du skrive en god søknad, må du treffe partnerne dine. Vi brukte mye av prosjektmidlene til å samle alle i London. Vi jobbet i tre fulle dager, og fulgte søknadsmalen. Senere hentet vi opp finansiell kompetanse fra vår ene israelske partner som har mye erfaringer fra EU-programmer, og fikk hjelp til å lage budsjett, sier Aakre.

Enkelt å søke

– Prosjektstøtten fra Diku var ekstremt viktig, sier Bente Monica Aakre. (Foto: Privat)

Før London-dagene hadde partnerne gjort mye forarbeid og hatt flere Skype-møter.

– Selve søknaden om prosjektetableringsmidler er enkel å lage, det er ordentlig lavterskel. Det fikset vi sammen på Skype. Samtidig ble denne søknaden også en kladd til den store søknaden om midler fra Erasmus+ kapasitetsbygging. Den var også en spark bak for å begynne å skrive, ikke bare snakke, sier Aakre.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norge deltar fullt og helt i Erasmus+.

Erasmus+ sentraliserte tiltakt administreres i Brussel av Europakommisjonens organ for gjennomføring av programmer innen kultur, audiovisuell sektor og utdanning (EACEA).

Følgende tiltak er omfattet av Dikus ordning for prosjektetableringsstøtte: 

Utlysninger under KA 3 – Støtte til politikkutvikling omfattes også:

Hvem kan søke?

Alle norske offentlige eller private organisasjoner som er involvert i utdanning kan søke om støtte til å etablere et prosjekt, enten de skal delta som koordinator eller som partner.

Det kan være høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Hva gis det støtte til?

Diku tilbyr inntil 100 000 kroner i prosjektetableringsstøtte som kan dekke lønnskostnader, reiser, møtekostnader, frikjøp av personale, samt ekstern assistanse og rådgivning knyttet til søknadsutforming.

Diku kan bistå med råd og veiledning i søknadsprosessen til EU. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om prosjektetableringsstøtten: erasmus@diku.no

To studenter øver seg p¨¨å å gjennomføre en synsundersøkelse.

Bente Monica Aakre fikk først prosjektetableringsstøtte, deretter 9 millioner kroner til et stort Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt som handler om å harmonisere optikerutdanningene. (Illustrasjonsfoto: USN)

----

Denne artikkelen er opprinnelig fra 2017 og er blitt oppdatert med gjeldende informasjon i april 2019.