Aktuelt
Aktuelt
10.06.2020

Millionpris til NTNU

NTNU fikk Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2020 for tiltaket «Lydrik(k) - et flerfaglig samarbeid mellom universitet og ungdomsskole».

- Gratulerer så mye til NTNU med en viktig pris. Selv om juryen tok avgjørelsen før koronatiltakene trådte i kraft er det jo veldig passende at prisen i år går til arbeid med kvalitet i lærerutdanningene. Vinnerprosjektet gir lærerstudenter mulighet til å utforske grenser, risiko og egen komfortsone, noe jeg vet mange lærere i skolen har måttet gjøre de siste månedene, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim når prisvinneren ble offentliggjort.

Etter nedstengingen av universitetet og skoler i vår ble gjennomføringen av prosjektet heldigital. Den digitale utgaven ble et spennende prosjekt der motstand, improvisasjon og eksperimentering måtte til, både for studentene og for lærerutdannerne som er involvert.

Onsdag 10. juni avslørte Diku-direktør Harald Nybølet og Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim hvem som vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2020.

Styrker utdanningskvaliteten

I Lydrik(k) utforsker elever og lærere i ungdomsskolen, lærerstudenter, faglærere og utøvende artister forbindelser mellom språk, musikk, digital teknologi og nyskapende læringsprosesser.

- Lydrik(k) bidrar til fagfornyelse og en vesentlig styrking av utdanningskvaliteten ved lærerutdanningen på NTNU. Tiltaket åpner for læring på tvers av fagområder og har stor overføringsverdi utover lærerutdanningen, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

- Jeg håper og tror at dette kan være til inspirasjon for andre institusjoner og fagmiljøer, sier Nybølet.

Motiverende pris!

Prisen betyr mye for NTNU, som jobber systematisk med utdanningskvalitet gjennom satsinger som skal gi gode vilkår for studentaktiv undervisning, studentmedvirkning og kontakt med arbeidslivet. 

- Prisen motiverer oss til å fortsette det langsiktige arbeidet vårt med utdanningskvalitet, og til å utvikle flere innovative prosjekter og samarbeid som gir nye læringsformer og gode læringsmiljø. Jeg håper også at prisen kan inspirere andre fagmiljøer, både ved NTNU og andre utdanningsinstitusjoner, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad. 

- Utdanningskvalitet skapes i samspillet mellom studenter og faglærere, mellom studenter – og i kontakt med samfunns- og arbeidslivet. Det kommer tydelig fram i prosjektet Lydrik(k), legger hun til.

Prosjektperioden ble avsluttet med en konsert på Dokkhuset, der studentene framførte sangene de hadde laget.

Fremmer studentkreativitet

I 2020 kom det inn 16 nominasjoner fra universitets- og høyskolesektoren over hele landet. Nominasjonene er vurdert av en jury bestående av norske, svenske og danske eksperter. Stemmene til to representanter fra Norsk studentorganisasjon har vært viktig i beslutningsprosessen.

Juryen konkluderte med at Lydrik(k) er et unikt, nyskapende og faglig begrunnet tiltak som har positive resultater og stor overføringsverdi.

Seks smilende mennesker, vendt mot kamera. Diku-logo vises i bakgrunnen.

Årets jury, bak fra venstre: Jonas Strisland – Norsk studentorganisasjon (NSO), Caroline Erviksæter – NSO, Tina Bering Keiding - Aarhus universitet, Hilde Larsen Damsgaard – Universitetet i Sørøst-Norge, Roger Säljö - Gøteborgs universitet og Jens Kristian Fosse - Høgskolen på Vestlandet.

Roger Säljö fra Gøteborgs universitet har ledet juryens arbeid med tildeling av Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2020.

- Dette er et forbilledlig eksempel på hvordan man kan fremme studentkreativitet innenfor gitte faglige rammer, som samtidig tillater stor individuell frihet til å definere hva arbeidet skal handle om og hvordan det skal gjøres. Man dyrker frem kreative og samskapende læringsprosesser, som åpner for faglige diskusjoner, kritiske refleksjoner og eksperimentering både for elever og studenter, sier Säljö.

Kort om prisen

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning deles ut av Diku og er på en million kroner.

Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, kontakt Ola Harstad, Prosjektleder Lydrik(k) og Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning NTNU, ola.harstad@ntnu.no eller 980 25 833