Aktuelt
Aktuelt
16.04.2021

Millionpris til NTNU

NTNU tildeles utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning for andre år på rad, i år for tiltaket “tverrfaglig samarbeids- og endringskompetanse for en bærekraftig utvikling”, kanskje bedre kjent som emnet Eksperter i team.

 

- Gratulerer så mye til NTNU med en viktig pris! Eksperter i team er gjennomsyret av kontinuerlig kvalitetsutvikling, og NTNU har jobbet med spredning på en fremragende måte. De har etablert et skandinavisk nettverk og er aktive samarbeidspartnere for andre institusjoner som ønsker å innføre tilsvarende emner. Jeg håper og tror at dette kan være til inspirasjon for andre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Portrettbilde av en smilende kvinne

NTNU-rektor Anne Borg. Foto: Thor Nielsen/NTNU

- Jeg er både stolt og glad over denne prisen, på vegne av hele NTNU og særlig på vegne av Eksperter i Team, sier rektor Anne Borg. 

Prisen er et solid kvalitetsstempel på den forskningsbaserte og utviklingsorienterte tilnærmingen fagmiljøet har i kvalitetsutviklingen av dette signaturemnet ved NTNU i tett samspill med studentene. Prisen inspirerer og motiverer til å fortsette det langsiktige arbeidet vårt med utdanningskvalitet, sier NTNU-rektoren.

Nyskapende gjennom 20 år 

Eksperter i team er obligatorisk for alle masterstudentene på NTNU. Tiltaket ble opprettet for 20 år siden, og har vært gjennom en kontinuerlig utvikling siden oppstart. 

I dag gjennomgår hele 3500 studenter dette tverrfaglige emnet hvor de utvikler samarbeidsferdigheter ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner mens de gjennomfører et prosjekt fra samfunns- og arbeidsliv.

En av hovedgrunnene til at NTNU tildeles prisen er nettopp omfanget av tiltaket: Det at alle masterstudentene tar emnet. Juryen trekker også frem at NTNU har klart å holde emnet aktuelt, at det har vært i kontinuerlig forbedring og at det har ført til varige endringer på NTNU. 

- Eksperter i team er et omfattende emne. Det er så komplekst og altomfattende at det faktisk kunne fått utviklingsmidler på alle Dikus nasjonale programmer, sier Diku-direktør Harald Nybølet. 

Anerkjenner behov for samarbeidskompetanse 

Bjørn Sortland er emneansvarlig og leder for fagseksjonen for Eksperter i team ved NTNU. 

Bjørn Sortland er emneansvarlig og leder for fagseksjonen for Eksperter i team ved NTNU. 

- Prisen anerkjenner behovet for samarbeidskompetanse i all utdanning, ikke bare ved NTNU. Den kreative kraften i en tverrfaglig gruppe utløses kun hvis gruppen får til å samarbeide. Samarbeidskompetansen er en ferdighet som utvikles gjennom refleksjon, og på NTNU har vi integrert dette i all utdanning på master-nivå, sier Bjørn Sortland. 

Hør mer om Eksperter i team og hvordan NTNU jobber for å spre emnet til andre institusjoner i Kvalitetstid – en podkast fra Diku. 

Partner i senter for fremragende utdanning

Fagseksjon for Eksperter i team er en av fem partnere i Engage – senter for fremragende utdanning (SFU), som har som mål å utdanne studenter til å møte komplekse samfunnsutfordringer gjennom entreprenørskap uavhengig av næring eller bransje. De andre partnerne i SFU Engage er NTNUs entreprenørskole, Handelshøgskolen Nord universitetet, Spark NTNU og TrollLABS.

- Det vi opplever fra samarbeidet som partnere i SFU Engage er at vi løfter, inspirerer og utfordrer hverandre som komplimentere fagmiljøer på NTNU og Nord universitetet, sier førsteamanuensis Elli Verhulst.

- Fagseksjon for Eksperter i team kommer inn med kunnskap og erfaring rundt tverrfaglig samarbeidskompetanse, pedagogisk kompetanse rundt studentaktive læringsformer og bred erfaring rundt opplæring av undervisningspersonale. Samtidig har Fagseksjon for Eksperter i team som fagmiljø lært mye om entreprenørielle utdanningsmetoder, og utviklet seg til å bli mer entreprenøriell i egne tanke- og arbeidsmåter, som jo er helt sentralt for SFU Engange, fortsetter Verhulst.

Kort om prisen

Utdanningskvalitetsprisen deles ut av Diku og er på en million kroner. 

Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. 

I 2021 kom det inn 10 nominasjoner fra universitets- og høyskolesektoren over hele landet. Nominasjonene er vurdert av en jury bestående av norske, svenske og danske eksperter, samt to representanter for Norsk studentorganisasjon. 

Kontaktinformasjon 

For ytterligere informasjon, kontakt Bjørn Sortland, emneansvarlig og leder av fagseksjonen for Eksperter i team ved NTNU, bjorn.sortland@ntnu.no eller 918 97 485